uutiset / 06.11.2021

Kansalaiset: Ravintola- ja tapahtuma-alalla työssä käyvät kärsineet koronavirusepidemiasta eniten – omaan elämään ei paljonkaan vaikutusta

Yhdeksän kymmenestä suomalaisista arvioi, että ravintola-, kulttuuri-, taide ja tapahtuma-alalla työskentelevät sekä matkailualan yrittäjät ovat kärsineet erittäin paljon (kohtuuttomasti) tai melko paljon koronavirusepidemiasta, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselytutkimuksesta.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Enemmistö suomalaisista otaksuu lähes kaikkien tahojen, alle kouluikäisiä lapsia lukuun ottamatta, kärsineen koronasta ainakin melko paljon. Sen sijaan kaksi kolmesta (69 %) kansalaisesta katsoo, että oma elämä ei ole kovinkaan paljon tai lainkaan häiriintynyt koronan johdosta. Ihmiset eivät henkilökohtaisesti koe koronan vaikuttaneen samassa määrin, kuin olettavat sen yleisesti hankaloittaneen samassa asemassa olevien elämää.

Opiskelijoista (44 %) ja nuorista, 18–30 vuotiaista (43 %) keskimäärää useampi ilmoittaa, että korona on hankaloittanut heidän elämäänsä kohtuuttomasti tai ainakin melko paljon. Tätä ikääntyneemmistä ryhmistä näin ajattelee vain noin neljännes. Nuoret, 18–30-vuotiaat ovat muutenkin keskimäärää vakuuttuneempia siitä, että eri väestöryhmät ovat joutuneet kohtuuttomasti koronaepidemian seuraamusten kouriin.

Naisilla on miehiä enemmän taipumusta nähdä eri ryhmien kärsineen koronan tähden. Naisista myös kolmannes (34 %) arvioi kärsineensä koronasta ainakin melko paljon, kun miehistä vain neljännes (26 %). Työntekijöistä (35 %), työttömistä (37 %) ja vasemmistoliiton kannattajista (39 %) reilu kolmannes kokee koronaepidemian hankaloittaneen omaa elämää vähintään melko paljon. Sen sijaan ylemmistä toimihenkilöistä (22 %), yrittäjistä (22 %) ja kokoomuksen kannattajista (23 %) näin kokee vain joka viides.

Lue koko tutkimusosio.

Tutkimuksen taustatiedot. KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 11.–15.9.2021. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1.000. Vastaajat edustavat maamme 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätietoja: Asiamies Antti Mykkänen, 0400 570 087.

#gallup #kansalaiset #kansalaiskysely #korona #matkailuala #ravintolat

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.