uutiset / 26.02.2017

Kansalaiset eivät luota päättäjiin

Luottamus päättäjiin on heikko kaikilla tasoilla. Suomalaisista ainoastaan vajaa viidesosa luottaa erittäin tai melko paljon Euroopan unionin päättäjiin (18 %). Epäluottamuksensa (ei lainkaan tai ei kovinkaan paljon) ilmaisee kolme neljästä (75 %). Valtakunnan ja oman maakunnan päättäjiin luottaa vain joka neljäs (26 %), käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Oman kotikunnan päättäjiinkään ei luoteta. Kolmannes (33 %) luottaa erittäin tai melko paljon ja selvä enemmistö (60 %) ei luota kovinkaan paljon tai ei lainkaan.

Vaisuja tuloksia selittää osaksi se, että kansalaisten odotukset ja vaatimukset laukkaavat reaalitodellisuuden edellä. Tähän johtopäätökseen antaa aihetta se, että elinoloihin kotimaassa ja kotikunnassa ollaan kuitenkin kohtuullisen tyytyväisiä.

Edellisen kerran luottamusta oman kotikunnan päättäjiin selvitettiin vuonna 2013. Vertailu aiempaan ei kerro mittavasta muutoksesta. Vaikka luottamus on hieman vähäisempää kuin edellisessä mittauksessa, muutos voi selittyä myös sattumalla (36 % à 33 %). Jos luottamuksessa on tapahtunut ”romahdus”, on sitä haettava vuotta 2013 edeltävistä vuosista.

Perussuomalaisten kannattajien ja vaaleissa nukkuvien luottamus on kateissa

Puoluekanta on yhteydessä luottamusarvioihin. Keskustan kannattajat antavat suitsutusta valtakunnallisten päättäjien ohella etenkin oman maakunnan ja kotikunnan päätöksentekijöille. Euroopan unionin päättäjiin keskustan kannattajat suhtautuvat kuten kansa keskimäärin.

Kokoomuksen tukijat luottavat keskimäärää enemmän päättäjiin kaikilla tasoilla. Kokoomuksen kannattajat antavat arvoa etenkin valtakunnan ja Euroopan unionin päättäjille.

Perussuomalaisten kannattajat poikkeavat kaikkien muiden puolueiden kannattajista. He eivät luota suuresti minkään tasoisiin päätöksentekijöihin. Suhtautumisessa valtakunnallisiin päättäjiin perussuomalaisten tukijat asettuvat yhteiseen rintamaan oppositiopuolueiden kannattajien kanssa.

Perussuomalaisten tukijoiden kanssa samassa rintamassa ovat ne kansalaiset, jotka eivät äänestä vaaleissa. Luottamus päättäjiin on kateissa.

SDP:n, vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajien epäluottamus kohdentuu voimakkaasti valtakunnan tason päätöksentekijöihin. Tämä selittyy sillä, että puolueet ovat oppositiossa.

Maaseutumaisissa kunnissa sekä Itä- ja Pohjois-Suomessa luotetaan keskimäärää enemmän oman kotikunnan ja maakunnan päätöksentekijöihin. Luottamus oman maakunnan päätöksentekijöihin on keskimäärää voimakkaampaa Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa. Kymenlaaksossa, Kanta-Hämeessä ja Pohjois-Karjalassa luotetaan maakunnan päättäjiin keskimäärää vähemmän.

Tutkimuksen taustatiedot

Maakuntapuntari 2017- tutkimuksessa selvitettiin luottamusta kotikunnan, oman maakunnan, valtakunnan tason ja Euroopan unionin päättäjiin. Luottamussuhteen selvittäminen antaa tietoa siitä, missä määrin päättäjien toiminta hyväksytään. Luottamus päivittyy jatkuvasti vastauksena muuttuviin olosuhteisiin ja tapahtumiin

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy (TNS Gallup Oy).Tutkimusaineisto on koottu internetpaneelissa joulukuussa 2016. Haastatteluja tehtiin yhteensä 4.299. Vastaajat edustavat maamme 18 – 75 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan 1,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.

 Lisätietoja: Antti Mykkänen, 0400-570087

Tutkimusosio luettavissa: Kansalaiset eivät luota päättäjiin

#maakuntapuntari #päättäjät #politiikka

2 kommenttia

  1. Mitähän nämä ”maakunnan päättäjät” ovat, kun koko aluetaso muodostaa sekavan ”toisen asteen kunnallishallinnon” (second tier local government) järjestelmän, josta asiantuntijoillakin on haasteellista muodostaa kokonaiskuvaa. Jos tässä viitataan nykyisiin maakunnan liittoihin, niiden päätöksenteosta suurin osa vastaajista ei tiedä käytännössä mitään, eivätkä ne edes tee politiikkaa samassa mielessä kuin suorilla vaaleilla valittu eduskunta tai paikallistasolla valtuustot. No, kyllähän sen toki tietää millä perusteella tällaiseen kysymykseen vastataan, eikä siten ole yllätys, että vastaukset ovat linjassa toistensa kanssa. Yhdellä ”mielikuvalla” saa hyvin vastattua koko tähän kysymyspatteriin, mikä valitettavasti heikentää tutkimustulosten luotettavuutta ja varsinkin sen nyansseja.

  2. Hyvin tuntuu luottavan kun sinne äänestetään samat nasmat pitämään korruptioo yllä. Omien etujen haku ja valtion kassan tyhjennystalkoot omiin taskuihin on tätä päivää ja ainoa syy miksi eduskuntaan halutaan. Koko eduskunta ja virkamiesketju pitäisi tuhota ja rakentaa uudestaan.

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.