uutiset / 12.08.2021

”Valtuutetun käsikirja 2021–2025” päivittää kuntien ja päättäjien haasteet

Kunnallisalan kehittämissäätiön KAKSin elokuun alussa julkaisema ja yli 8000 valtuutetulle postittama ”Valtuutetun käsikirja 2021–2025” tarjoaa laajan kattauksen kunta-asiaa monesta eri tulokulmasta. Seuraavassa sitaatteja kirjasta:

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö: ”Viime vuosina on noussut aiempaa vahvemmin esille huoli kansanvallan tulevaisuudesta maailmassa. Toimiva paikallishallinto antaa osaltaan vahvemman perustan myös valtakunnan tason demokraattiselle päätöksenteolle. Kun lähiyhteisössä kyetään ratkaisemaan asiat sujuvasti, se heijastuu parhaimmillaan kaikkeen päätöksentekoon.”

KUNNAN TEHTÄVISTÄ

Kuntaministeri Sirpa Paatero: ”Alkavalla valtuustokaudella päättäjiltä vaaditaan uskallusta katsoa kunnan toimintaa myös palvelujen tarpeiden ja saavutettavuuden kannalta, ei ainoastaan säästöjen tavoittelun. Päättäjien on ratkaistava, miten kriisistä noustaan oikeudenmukaisella tavalla.”

Yliasiamies Jyrki Katainen: ”Kunnanvaltuutettujen on uskallettava tehdä epätäydellisiä päätöksiä, koska merkittävimpiin ja kompleksisiin ongelmiin ei ole helppoja ja täydellisiä ratkaisuja.”

YTM Toni Auvinen: ”Digitaalisuus on kuntalaisten tarpeiden ennakointia, reagointia ja seurantaa, tietojen keräämistä, analysointia ja hyödyntämistä.”

Tietokirjailija Juha Kuisma: ”Kunnan ilmastotoimet kannattaa laittaa vaikuttavuusjärjestykseen: jos käytössä on x määrä euroja, paljonko satsauksella saadaan aikaan päästövähennyksiä?”

Professori Veli-Pekka Nurmi: ”Koko suomalaisen yhteiskunnan selviäminen kriiseistä riippuu paljolti siitä, miten kunnat silloin selviytyvät tehtävistään.”

OTL Kari Prättälä: ”Kuntaa ohjaa kuntalaki. Kunnan yhtiöt toimivat osakeyhtiölain mukaan. Kunnan on kohdeltava omia yhtiöitään ja muita markkinatoimijoita tasapuolisesti.”

HTT Eero Laesterä: ”Varma tapa saattaa kunnan talous ja samalla itsenäisyys vaaraan on päättä- mättömyys todellisesta palveluntarpeesta ja tarjonnasta.”

LT Marina Erhola ja TTM Ismo Rautiainen: ”Aluevaltuutettu edustaa koko hyvinvointi- aluetta, ja hänellä on suuri vastuu siinä, että päätökset voimavarojen käytöstä ovat parhaita mahdollisia koko alueen kannalta.”

VT Linnea Henriksson: ”Nuoriso- ja vanhusneuvostojen ja kunnan päätöksenteko- elinten välistä suhdetta tulee selkeyttää: milloin ja missä asioissa pyydetään lausuntoja ja millä aikataululla.”

VALTUUTETUN TYÖSTÄ

VTM Ilkka Ronkainen: ”Ratkaisevaa on, miten kunnan johtamisessa mukana olevat luottamushenkilöt, viranhaltijat ja kuntalaiset panevat itsensä peliin luodakseen kunnalle kestävän menestyksen.”

HTT Kaija Majoinen: ”Luottamushenkilöiden yhteistyö ammattijohdon kanssa on kunnan johtamis- järjestelmän toimivuuden kypsyyskoe.”

OTK Arto Sulonen: ”Valtuutettu, perehdy kunnan toimintaan kokonaisuutena, älä pelkästään kunnan oman organisaation tekemisiin.”

Hall.pj. Sari Rautio ja valt.pj. Sari Myllykangas: ”Valitse taistelusi, ne asiat joihin erityisesti haluat perehtyä. Luota siihen, että muut valtuutetut tekevät samoin, ja käy keskustelua myös itsellesi vieraammista asioista. Kuuntele.”

OTL Mikael Jungner: ”Mediavaikuttaminen vaatii opettelua ja pitkäjänteistä suhteiden luontia.
Siksi kannattaa aloittaa mahdollisimman aikaisin ja valita itselleen mieluisimmat vuorovaikutusvälineet.”

YTM Salla Nazarenko: ”Kuntakorruption riskialueita Suomessa ovat kaksoisroolit ja päätöksenteko esteellisenä, kaavoitus, rakentaminen ja maanhankinta, julkiset hankinnat sekä epävirallinen päätöksenteko ja hyvä veli -verkostot.”

Maailman muutoksesta valtuutetun rooliin

Maailman muutosta kunnissa pohtii Sitran yliasiamies Jyrki Katainen, kuntien digitalisaatiota kuntakonsultti Toni Auvinen ja kuntien ilmastonmuutosta tietokirjailija Juha Kuisma. Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi valottaa kuntien roolia ja toimintaa kriisien selättäjänä.

Kuntajärjestelmän nykytilaa ja tulevaa analysoi sekä ennakoi kuntalainsäädännön asiantuntija, OTL Kari Prättälä artikkelissaan Yhtenäinen lainsäädäntö – erilaistuvat kunnat.

Kuntien tehtäviä ja kuntataloutta kansantajuistaa kuntakonsultti, johtaja, HTT Eero Laesterä FCG:ltä.

Elokuussa alkaneen uuden valtuustokauden valtuutetut ovat avainasemassa sote-uudistuksen toimeenpanon kannalta.

Moninkertainen sote-uudistusten valmistelija, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän toimitusjohtajana nykyisin työskentelevä LT Marina Erhola ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ostopalvelujohtaja Ismo Rautiainen avaavat artikkelissaan ”Näin toteutan soten” niitä toimia, jotka kunnilla ja uusilla hyvinvointialueilla on pian edessään luotaessa puitteet uudelle palvelu- ja hallintotasolle. Erhola ja Rautiainen korostavat tiedolla johtamista.

Nuoriso-, vanhus- ja vammaisasiat nostaa esille Åbo Akademin yliopisto-opettaja, VT Linnéa Henriksson, joka pohtii vammais- ja vanhusneuvostojen sekä nuorisovaltuustojen merkitystä kunnissa.

Kunnallisen päätöksenteon toimintaympäristön rinnalla kirjassa käsitellään laajalti valtuutetun työtä.

Johtamisen rooleista kirjoittaa kokenut kuntakehittäjä, kirjailija, VTM Ilkka Ronkainen. Valtuutettujen yhteistyön, valtuustoryhmien välisen yhteistyön sekä kunnan virkamiesjohdon ja valtuutettujen välisen yhteistyön merkityksestä   kirjoittaa hallintotieteiden tohtori, dosentti Kaija Majoinen.

Valtuutetun asemaa oikeudellisena toimijana käsittelee artikkelissaan OTK Arto Sulonen, joka toimi Kuntaliiton lakiasiain johtajana vuosina 2010–2019. Sulonen avaa muun muassa poliittisen päätöksenteon ja juridiikan suhdetta, päättäjiä koskevia virkavastuun ja esteellisyyden kysymyksiä.

Valtuutetun omasta jaksamisesta kirjoittavat päättyneellä valtuustokaudella Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toiminut Sari Myllykangas ja kaupunginhallituksen puheenjohtajana toiminut Sari Rautio.

Mediakäyttäytymiseen kuntapäättäjiä opastaa Viestintätoimisto Kreab Helsingin toimitusjohtaja Mikael Jungner, joka tunnetaan aktiivisena some-viestijänä.

Kirjan päätösartikkelissa ”Kuinka torjun korruption uhkaa kunnissa?” toimittaja, tietokirjailija Salla Nazarenko kirjoittaa julkishallinnon vallankäytön nurjasta puolesta.

Valtuutetun käsikirja 2021–2025 on 205-sivuinen, selkeästi kirjoitettu ja helppolukuinen tietopaketti kunnallisen päätöksenteon perustaksi. Kirja on kaikkien luettavana KAKSin sivuilla. Kirjan on toimittanut KAKSin asiamies Antti Mykkänen.

Lisätietoja: Asiamies Antti Mykkänen, 0400 570 087.

#kunnanvaltuutettu #päättäjät #valtuutettu #valtuutetun käsikirja

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.