uutiset / 13.12.2013

KAKS:lle ennätysmäärä hakemuksia

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Kunnallisalan kehittämissäätiön hallitus jakoi joulukuun kokouksessa apurahoja tutkijoille ja rahoitusta tutkimushankkeille.

Kunnallisalan kehittämissäätiölle tuli tänä vuonna ennätykselliset 340 hakemusta (edellisten vuosien keskiarvo 246).

Säätiön tämän vuoden toiseen hakuun tuli 145 hakemusta.

Kunnallisalan kehittämissäätiön hallitus jakoi tutkijoille 13 apurahaa ja myönsi rahoitusta kolmelle tutkimushankkeelle. Rahoitusta myönnettiin yhteensä 323 250 euroa.

Ensi vuoden ensimmäinen haku päättyy helmikuun lopussa. Päätökset siitä tehdään kesäkuussa.

Kunnallisalan kehittämissäätiön päätökset 12.12.2013:

Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
”Terveydenhuollon työntekijöiden palvelumotivaatio ja sen yhteydet työhyvinvointiin ja työssä suoriutumiseen” – tutkimushanke 90 000 euroa

Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Oy Vasso Ab
”Asiakkaat sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäjinä” – tutkimushanke 50 000 euroa

Vaasan yliopisto, julkisjohtamisen laitos ja Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu
”Luottamus kuntaliitoksien jälkeen: Tutkimus luottamuksen hyödyntämisestä elinkeinopolitiikan ja aluekehittämisen elinvoimajohtamisessa viidessä kuntaliitos – casessa” – tutkimushanke 60 000 euroa

FM, KTM Anu Pynnönen, Jyväskylän yliopisto
”Johtamisen diskurssit” – väitöskirjatyö, yksivuotinen tutkija-apuraha 20 000 euroa

VTM Timo Halonen, Lapin yliopisto
”Maineella menestykseen – Mainetyö kaupunkiseudun kehittämisen välineenä” – väitöskirjatyö, yksivuotinen tutkija-apuraha 20 000 euroa

FM Tomi Laapotti, Jyväskylän yliopisto
”Ryhmän vaikutukset sairaalatyöyhteisön muodollisissa kokouksissa” – väitöskirjatyö, kaksivuotinen tutkija-apuraha 40 000 euroa

KM Kaisu Peltoperä, Jyväskylän yliopisto
”Ei- perinteisinä työaikoina työskentelevien vanhempien lastenhoitojärjestelyt ja niiden yhteys lasten sosioemotionaaliseen hyvinvointiin” – väitöskirjatyö, yksivuotinen tutkija-apuraha 20 000 euroa

YTT Päivi Kivelä
”Lähidemokratian ja verkostoyhteistyön vahvistaminen kuntien reuna-alueilla” – post doc työ, tutkija-apuraha 10 000 euroa

VTM Maija Karjalainen, Turun yliopisto
Matka-apuraha 2 000 euroa

VTM Elina Renko, Helsingin yliopisto
Matka-apuraha 750 euroa

YTM Henna Lapinleimu, Tampereen yliopisto

”Sosiaalityön markkinoistuminen – Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden arkikokemuksia markkinoistumisesta” – lisensiaatintyö, Suomen Kunnallisliiton rahaston apuraha 3 000 euroa

VTK Roosa Jolkkonen, Nottinghamin yliopisto
”Maahanmuuttajien kiinnittyminen työmarkkinoille rakennemuutosalueella. Suomen malli verrattuna Ranskan ja Englannin malleihin” pro – gradutyö, Suomen Kunnallisliiton rahaston apuraha 1 500 euroa

YTK Anniina Kärkkäinen, Jyväskylän yliopisto
”Kuntapäättäjän rooli aluekehitystyössä” pro – gradutyö, Jalo Lahdensuon rahaston apuraha 1 500 euroa

LitK Vilja Välimäki, Jyväskylän yliopisto
”Uteskole – Ulkoilmakasvatuksen mahdollisuudet Suomessa” pro – gradutyö, Mikko Jokelan rahaston apuraha 1 500 euroa

PsK Charlotte Muurinen, Åbo Akademi

”Miten luottamus esimieheen ja muihin ihmisiin työpaikalla vaikuttaa työntekijöiden eläkeaikomuksiin” pro – gradutyö, Hallintososionomien rahaston apuraha 1 500 euroa

YTK Anna Humalamäki, Tampereen yliopisto
”Aika ei ollut kypsä suurkunnalle. Kuntaliitosretoriikka Etelä-Suomen Sanomien pääkirjoituksissa” pro – gradutyö, Hallintososionomien rahaston apuraha 1 500 euroa

Rahoituksen saaneita pyydetään ottamaan yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Lisätietoja:
tutkimusasiamies Veli Pelkonen, KAKS, 0400 – 815 527

 

Jaa

 

#Apurahat #hakeminen #tutkimus

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.