uutiset / 09.06.2015

Kunnallisalan kehittämissäätiö päätti helmikuun hausta: Kuntatutkimukseen liki puoli miljoonaa euroa

Kunnallisalan kehittämissäätiön hallitus jakoi kunta-alan tutkijoille 17 apurahaa ja myönsi rahoitusta neljälle tutkimushankkeelle.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti
 Rahoitusta myönnettiin yhteensä 474 450 euroa.

Säätiön toiseen hakuun tuli 174 hakemusta. Eniten hakemuksia tuli väitöskirja-apurahoihin (72 kpl) ja toiseksi eniten tutkimushankkeisiin (42 kpl).

Vuoden 2015 toinen haku päättyy elokuun lopussa. Päätökset siitä tehdään joulukuussa.

Kunnallisalan kehittämissäätiön päätökset 9.6.2015:

Itä-Suomen yliopisto, Kuopio, ”75+ lisäkuluitta kuntoon” – tutkimushanke, 70 000 euroa.

Mikkelin ammattikorkeakoulu, Mikkeli, ”Syrjäkylien nuoret ja kuntien hyvinvointipalvelut” – tutkimushanke, 80 000 euroa.

Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, ”Symmetrinen kaupunki ja yhdyskuntasuunnittelu” – tutkimushanke, 90 000 euroa.

Lapin yliopisto, Rovaniemi, ”Kuntajohtajat ja sosiaalinen media – kuntajohtajien liikkumavara sosiaalisen median käyttäjinä” – tutkimushanke, 75 000 euroa.
YTM Sointu Riekkinen-Tuovinen, Itä-Suomen yliopisto, ”Sosiokulttuurista vanhustyötä paikantamassa. Etnografia kolmesta erilaisesta vanhustyön toimintaympäristöstä ” – väitöskirjatyö, tutkija-apuraha 10 000 euroa.

TtM, sairaanhoitaja Terhi Lemetti, Turun yliopisto, ”Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sairaanhoitajien välinen yhteistyö ikääntyvän potilaan hoidossa” – väitöskirjatyö, yksivuotinen tutkija-apuraha 20 000 euroa.

VTM Maria Ohisalo, Itä-Suomen yliopisto
, ”Murusia yhteiskunnan pohjalla – ruoka-avussa käyvien huono-osaisuus 2010-luvulla” – väitöskirjatyö, tutkija-apuraha 10 000 euroa.

HM Henna Paananen, Tampereen yliopisto, ”Suomalainen kuntajohtaja – Mistä tulet, minne menet?” – väitöskirjatyö, yksivuotinen tutkija-apuraha 20 000 euroa.

FM Sirpa Länsivuori, Tampereen yliopisto, ”Yleinen kirjasto tienhaarassa” – väitöskirjatyö, yksivuotinen tutkija-apuraha 20 000 euroa.

FM Kaisa Niiranen, Tampereen yliopisto, ”Monikulttuurinen sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisö kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen oppimisympäristönä” – väitöskirjatyö, kaksivuotinen tutkija-apuraha 40 000 euroa.

VTM Heidi Muurinen, Helsingin yliopisto, ”Sosiaalipalvelutoimistojen tilojen ja palvelutoiminnan kehittäminen yhdessä kokeilemalla” – väitöskirjatyö, yksivuotinen tutkija-apuraha 20 000 euroa.

KT Laura Repo, Helsingin yliopisto, 25th EECERA Conference, Barcelona, Espanja 6–10.9.2015, matka-apuraha 700 euroa.

KM Kaisa Vuorinen, Helsingin yliopisto, Fourth World Congress on Positive Psychology, Florida, USA 24 – 28.6.2015, matka-apuraha 3 000 euroa.

HM, KM Paula Alatalo, Lapin yliopisto, European Grou of Public Administration (EGPA) – Konferenssi ja PhD symposiumi, Toulouse, Ranska 26-28.8.2015 ja väitöstutkimuksen kohteena oleviin kuntiin liikkuminen Kemijärveltä ja yhteistyöseminaarit, matka-apuraha 3 750 euroa.

YTM, vastaava sosiaalityöntekijä, Pirkko Ollikainen, Tampereen yliopisto, , ”Hyvä saattohoito” – lisensiaatintyö, Suomen Kunnallisliiton rahastosta apuraha 3 000 euroa.

KK Soili Harju-Soini, Itä-Suomen yliopisto
, ”Tila, liike ja turvallisuus. Päiväkodin pihan sisältö lapsen kehittymisen tukijana” pro gradu –työ, Suomen Kunnallisliiton rahastosta apuraha 1 500 euroa.

HK Jukka Tapiola, Tampereen yliopisto, ”Pakotetun muutoksen johtaminen – tapaustutkimus valtiolähtöisen kuntafuusion toteuttamisesta Porin seudulla” pro gradu –työ, Artturi Hiidenheimon rahastosta apuraha 1 500 euroa.

HK Sonja Mäki-Reini, Tampereen yliopisto, ”Sosiaalinen media kunnanjohtajien keinona hallita kunnan julkisuuskuvaa” pro gradu –työ, Jalo Lahdensuon rahastosta apuraha 1 500 euroa.

HK Antti-Pekka Röntynen, Tampereen yliopisto, ”Tehokkuutta toimintaan? Kokemuksia lean-menetelmästä julkisella sektorilla” pro gradu –työ, Paavo Pekkasen rahastosta apuraha 1 500 euroa.

YTM Terhi Tuominen, Tampereen yliopisto, ”Sosiaalityö osana kotoutumista – maahanmuuttaja-asiakkaiden sosiaalityölle antamia merkityksiä” pro gradu –työ, Aarne Eskolan rahastosta apuraha 1 500 euroa.

HK Elisa Siipola, Tampereen yliopisto, ”Hammashoidon kilpailuolosuhteet” pro gradu –työ, Hallintososionomien rahastosta apuraha 1 500 euroa.


Lisätietoja
: tutkimusasiamies Veli Pelkonen, KAKS, 0400 – 815 527

Alla liitetiedosto:

 

Jaa

 

#Apurahat #tutkimus

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.