20.12.2018

Kuntien työllistämispalvelut kasvupalvelujen puristuksessa

Rahoituksen saaja: Vates-säätiö
Myönnetty rahoitus: 40 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Elinkeinot ja aluekehitys
20.12.2018

Digitaalisen alustatalouden toimintaperiaatteet ja kuntien elinvoimapolitiikka

Rahoituksen saaja: Ruralia-instituutti
Myönnetty rahoitus: 70 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Elinkeinot ja aluekehitys
Oppilaitos: Helsingin yliopisto
04.06.2018

Maantieteellisten olosuhdetekijöiden haittavaikutusten mittaaminen aluepolitiikan työkaluna

Rahoituksen saaja: Simo Rautiainen
Myönnetty rahoitus: 20 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Elinkeinot ja aluekehitys
Oppilaitos: Itä-Suomen yliopisto
17.06.2016

Case-tutkimus biotalouden kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kyvykkyyksistä monenkeskisissä verkostoissa

Rahoituksen saaja: Valtteri Laasonen
Myönnetty rahoitus: 20 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Elinkeinot ja aluekehitys
Oppilaitos: Tampereen yliopisto
28.12.2015

Sovittelu maankäyttö- ja ympäristöristiriidoissa

Rahoituksen saaja: Aalto yliopisto, yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus, tutkimuspäällikkö Lasse Peltonen
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Elinkeinot ja aluekehitys
28.12.2015

Maaseudun sosio-teknologiset verkostot

Rahoituksen saaja: Sarolta Németh
Tutkimuksen tyyppi: Post doc tutkija-apurahat
Tutkimuksen aihepiiri: Elinkeinot ja aluekehitys
28.12.2015

Pienenevän infrastruktuurin suunnittelu ja hallinta

Rahoituksen saaja: Seppo Raatikainen
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Elinkeinot ja aluekehitys
28.12.2015

Vesi kuntayhteistyön voiteluaineena

Rahoituksen saaja: Tampereen teknillinen yliopisto, dosentti Tapio S. Katko
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Elinkeinot ja aluekehitys