23.02.2021

Suomen kunnallistalouksien yleistilan selvittäminen eri väestöllisten-, vanhushuolto- ja lapsihuoltosuhteiden olosuhteissa

Rahoituksen saaja: Turun yliopisto ja Vaasan Yliopisto
Myönnetty rahoitus: 63 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Elinkeinot ja aluekehitys
Oppilaitos: Turun yliopisto
29.06.2020

Pienten kuntien strategiat ja luovat ratkaisut

Rahoituksen saaja: Itä-Suomen yliopisto
Myönnetty rahoitus: 60 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Elinkeinot ja aluekehitys
Oppilaitos: Itä-Suomen yliopisto
16.12.2019

Alueellinen eriytyminen ja kuntien osallisuus rakennerahastoissa (EAKR)

Rahoituksen saaja: Oulun yliopisto
Myönnetty rahoitus: 50 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Elinkeinot ja aluekehitys
Oppilaitos: Oulun yliopisto
16.12.2019

Kuntien koulutus- ja työuraohjauksen hallinta

Rahoituksen saaja: Helsingin yliopisto
Myönnetty rahoitus: 40 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Elinkeinot ja aluekehitys
Oppilaitos: Helsingin yliopisto
16.12.2019

Poliittinen kaupunkikehitys: Poliittisten puolueiden tavoitteet kaupunkisuunnittelussa

Rahoituksen saaja: Mikko Vesterinen
Myönnetty rahoitus: 40 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Demokratia
Oppilaitos: Tampereen yliopisto
20.12.2018

Kuntien työllistämispalvelut kasvupalvelujen puristuksessa

Rahoituksen saaja: Vates-säätiö
Myönnetty rahoitus: 40 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Elinkeinot ja aluekehitys
20.12.2018

Digitaalisen alustatalouden toimintaperiaatteet ja kuntien elinvoimapolitiikka

Rahoituksen saaja: Ruralia-instituutti
Myönnetty rahoitus: 70 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Elinkeinot ja aluekehitys
Oppilaitos: Helsingin yliopisto
04.06.2018

Maantieteellisten olosuhdetekijöiden haittavaikutusten mittaaminen aluepolitiikan työkaluna

Rahoituksen saaja: Simo Rautiainen
Myönnetty rahoitus: 20 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Elinkeinot ja aluekehitys
Oppilaitos: Itä-Suomen yliopisto
17.06.2016

Case-tutkimus biotalouden kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kyvykkyyksistä monenkeskisissä verkostoissa

Rahoituksen saaja: Valtteri Laasonen
Myönnetty rahoitus: 20 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Elinkeinot ja aluekehitys
Oppilaitos: Tampereen yliopisto
28.12.2015

Sovittelu maankäyttö- ja ympäristöristiriidoissa

Rahoituksen saaja: Aalto yliopisto, yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus, tutkimuspäällikkö Lasse Peltonen
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Elinkeinot ja aluekehitys
28.12.2015

Maaseudun sosio-teknologiset verkostot

Rahoituksen saaja: Sarolta Németh
Tutkimuksen tyyppi: Post doc tutkija-apurahat
Tutkimuksen aihepiiri: Elinkeinot ja aluekehitys
28.12.2015

Pienenevän infrastruktuurin suunnittelu ja hallinta

Rahoituksen saaja: Seppo Raatikainen
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Elinkeinot ja aluekehitys
28.12.2015

Vesi kuntayhteistyön voiteluaineena

Rahoituksen saaja: Tampereen teknillinen yliopisto, dosentti Tapio S. Katko
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Elinkeinot ja aluekehitys
28.12.2015

Maailma kutsuu, katkeavatko juuret?

Rahoituksen saaja: Merja Sinkkonen-Tolppi
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Elinkeinot ja aluekehitys
28.12.2015

Ikääntyminen maalaiskylässä

Rahoituksen saaja: Leena Vuorinen
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Elinkeinot ja aluekehitys
28.12.2015

Liikuntapaikkarakentaminen ja maankäytön suunnittelu

Rahoituksen saaja: Vesa Rajaniemi
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Elinkeinot ja aluekehitys