10.12.2021

Resurssiviisaat kasvutekijät ja kuntien elinvoima

Rahoituksen saaja: Oulun yliopisto
Myönnetty rahoitus: 45 000 €
Oppilaitos: Oulun yliopisto
23.02.2021

Kuntien maankäytön suunnittelun työkalut ja elinvoimahankkeet

Rahoituksen saaja: Oulun yliopisto, arkkitehtuurin yksikkö
Myönnetty rahoitus: 48 000 € €
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Yhdyskunta ja ympäristö
Oppilaitos: Oulun yliopisto
29.06.2020

Hallintamentaliteetti suomalaiskuntien ilmastotyössä

Rahoituksen saaja: Salli Ojala
Myönnetty rahoitus: 1500 €
Tutkimuksen tyyppi: Pro gradu -työ
Tutkimuksen aihepiiri: Yhdyskunta ja ympäristö
Oppilaitos: Oulun yliopisto
16.12.2019

Alueellinen eriytyminen ja kuntien osallisuus rakennerahastoissa (EAKR)

Rahoituksen saaja: Oulun yliopisto
Myönnetty rahoitus: 50 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Elinkeinot ja aluekehitys
Oppilaitos: Oulun yliopisto
14.06.2019

Rakennetun ympäristön esteettinen vanheneminen ja sen eri osa-alueet

Rahoituksen saaja: Tino Toivonen
Myönnetty rahoitus: 1 500 €
Tutkimuksen tyyppi: Pro gradu -työ
Tutkimuksen aihepiiri: Yhdyskunta ja ympäristö
Oppilaitos: Oulun yliopisto
14.06.2019

Kuntien rooli osaamisen kansainvälistämisessä

Rahoituksen saaja: Niina Kotavaara
Myönnetty rahoitus: 20 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Hallinto ja johtaminen
Oppilaitos: Oulun yliopisto
20.12.2018

Omaishoitajan turvallisuus ja hyvinvointi

Rahoituksen saaja: Oulun yliopisto
Myönnetty rahoitus: 50 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Sosiaalitoimi
Oppilaitos: Oulun yliopisto
20.06.2017

Oikeudenmukaisuuden maantiede: individuaatio, transformaatio ja spatiaalisten oikeudenmukaisuuksien kehitys

Rahoituksen saaja: Jukka Keski-Filppula
Myönnetty rahoitus: 15 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Muut
Oppilaitos: Oulun yliopisto
28.12.2015

Managerialismi suomalaisen julkisen erikoissairaanhoidon johtamisessa

Rahoituksen saaja: Kaarina Torppa
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Terveystoimi
Oppilaitos: Oulun yliopisto
28.12.2015

Perhepäivähoito osana suomalaista päivähoitojärjestelmää

Rahoituksen saaja: Sanna Parrila
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Sosiaalitoimi
Oppilaitos: Oulun yliopisto
16.12.2014

Julkisen rakennushankkeen ennakoiva tarveselvitys kuntapalveluiden tuottamisen muuttuvassa viitekehyksessä

Rahoituksen saaja: Oulun yliopisto, arkkitehtuurin tiedekunta
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Yhdyskunta ja ympäristö
Oppilaitos: Oulun yliopisto
04.09.2014

Palliatiivinen hoitotyö kotona

Rahoituksen saaja: Johanna Tervala
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Sosiaalitoimi
Oppilaitos: Oulun yliopisto
12.06.2013

Ulkomaisen työvoiman rekrytointi kunta-alalla

Rahoituksen saaja: YTM Susanna Sakko
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Hallinto ja johtaminen
Oppilaitos: Oulun yliopisto