Polemiikki / 26.02.2020

Digitaaliset portfoliot päiväkodissa: Lapsen on helpompi kertoa elämästään

Ensin neuvotaan rajoittamaan lasten ruutuaikaa, sitten digitaalisuus tuodaan tavoitteellisesti päiväkotien arkeen. Mistä digitaalisissa portfolioissa oikein on kyse

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

– Katsotaan Iiriksen luisteluvideo! viisivuotias Oona kiljaisee innoissaan.

Pian videotykiltä heijastetaan seinälle video, jossa Iiris harjoittelee piparkakkukuvioita tekojäällä. Video katsotaan yleisön toiveesta kaksi kertaa. Seuraavaksi katsellaan Akselin perhelomakuvia ja Matiaksen piirustuksia, ja lopuksi valokuvia Oonan koiranpennusta Urposta.

Kaikki lapset, ujoimmatkin, innostuvat kertomaan portfolioihinsa valitsemistaan kuvista ja videoista. Varhaiskasvatuksen opettaja Heidi Kajan ohjaa keskustelua kysellen ja kannustaen.

Keravalla päiväkoti Aarteen 3-5 -vuotiaiden ryhmässä, Simpukoissa, on digitaalisten portfolioiden katseluhetki. Kerava oli Tuusulan ja Kirkkonummen kanssa mukana jo päättyneessä Kirkkonummen kunnan koordinoimassa Diggaa mun digimatkaa

-kehittämishankkeessa, jonka tavoitteena oli kehittää ja kokeilla digitaalista portfoliota varhaiskasvatuksessa.

Digitaalisella portfoliolla tarkoitetaan lapsen omaa sähköistä kasvun kansiota, jonka ylläpitoon myös vanhemmat saavat tunnukset. Kansioon tallennetaan lapsen mielestä tärkeitä asioita ja tapahtumia – aivan niin kuin aiemmin paperisiin kasvun kansioihin, joita lapset kiikuttivat kotiin vanhempiensa tutkittaviksi. Nyt kaikki vain tapahtuu sähköisesti ja verkossa, ja pääasiassa digikuvina ja videopätkinä.

Vaikka Diggaa mun digimatkaa -hanke on nyt päättynyt, digitaaliset portfoliot ja niiden käyttöön hankitut kuusi tablettia ovat tiivis osa Simpukat-ryhmän arkea. Heidi Kajan on työskennellyt Aarre-päiväkodissa vuodesta 2019 alkaen ja hän käyttää puolet työajastaan digitaalisten portfolioiden ylläpitoon sekä henkilöstön ja huoltajien tukemiseen portfolioiden käytössä

– Ylläpidän kaikkiaan 1 200 lapsen portfoliota, Heidi Kajan kertoo.

– Pyrimme siihen, että jokaisesta lapsesta lisätään portfolioon kuva tai kuvia kuukausitasolla, mieluiten viikkotasolla. Portfoliot ovat käytössä päivittäin. Käymme niitä läpi ryhmässä ja myös kaksistaan lapsen kanssa. Perjantait ovat meillä täysin pyhitettyjä portfolioille.

Itsetuntemusta ja vuorovaikutusta

Erikoistutkija, dosentti Marja Kankaanranta Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitokselta oli aikoinaan kehittämässä kasvun kansio -työskentelyä päiväkodeissa. Nyt hän on tukenut myös digitaalisten portfolioiden kehitystyötä ja tutkinut Kunnallisalan kehittämissäätiön KAKSin rahoituksella niiden käyttöönottoa yhdessä projektitutkija Mimmu Alangon kanssa.

Kankaanranta näkee, että olipa portfolio paperinen tai digitaalinen, niillä pyritään samaan asiaan.

– Lapsen näkökulmasta portfolio parhaimmillaan lisää lapsen itsetuntemusta ja saa tehtyä näkyväksi merkityksellisiä hetkiä, töitä ja tapahtumia. Samalla se auttaa kasvattajia tuntemaan lapset paremmin ja tekemään uusia tavoitteita sen perusteella, mitä siihen mennessä on jo opittu, Marja Kankaanranta sanoo.

– Portfolio toimii myös apuvälineenä keskusteluille. Lapsen on helpompi kertoa asioistaan ja elämästään, kun on jokin väline, jonka kautta näyttää asioita.

Digitaalinen portfolio nähdään myös tärkeänä vuorovaikutusvälineenä vanhempien ja päiväkodin välillä, osallistuvathan vanhemmat portfolion kokoamiseen ja saavat portfoliosta tietoa lapsensa kehityksestä ja päiväkodin arjesta. Päiväkodeissa on huomattu, että varsinkin eri kieli- ja kulttuuritaustaistoista tulevien perheiden kanssa portfolioista on suurta apua yhteisen kielen puuttuessa.

Mutta miten vanhemmat ovat ottaneet portfoliotyöskentelyn vastaan? Eikö ylimääräinen näpertely tietokoneella pitkän työpäivän päätteeksi aiheuta lähinnä närästystä?

– Suhtautuminen kodeissa on ollut hyvin vaihtelevaa. Kasvattajien mukaan osa vanhemmista on suhtautunut portfolioihin todella positiivisesti ja käyttänyt niitä aktiivisesti, mutta on myös heitä, jotka eivät halunneet antaa lapselleen lupaa kerätä kuvia tai perustaa portfoliota. Osa vanhemmista loi tunnukset järjestelmään ja antoivat kuvausluvat, mutta aktiivisuus jäi melko lailla siihen, kertoo projektitutkija Mimmu Alanko.

Vanhempia kannustettiin portfoliotyöskentelyyn perehdyttämismateriaalien avulla, ja niihin oli mahdollisuus pureutua myös vanhempainilloissa ja työpajoissa. Monia vanhempia huoletti, mihin kuvat ja videot päätyvät, ja kenellä niihin on pääsy.

– Tietoturvakysymyksiä mietittiin alussa paljon ja niitä käytiin vanhempien kanssa tarkkaan läpi, Alanko toteaa.

Teknisen ja pedagogisen tuen tärkeys

Marja Kankaanrannan mukaan digitaalisuus on tuonut uutta, kaivattua nostetta kasvun kansio -työskentelyyn. Kasvun kansiot yleistyivät 1990-luvulla ympäri Suomea, mutta innostus alkoi pikkuhiljaa hiipua, ja etenkin itsearviointi ja pohdinta unohtuivat.

– Kansioista alkoi tulla vain töiden kokoelmia. Unohtui, että pitäisi myös miettiä, mitä merkitystä kerätyillä töillä on oppimisen kannalta. Digitaalisten portfolioiden kanssa on joutunut palauttelemaan mieleen, mikä kansioiden merkitys oikein on, hän toteaa ja peräänkuuluttaa vahvempaa lapsilähtöisyyttä.

– Portfolioiden kokoaminen on näyttäytynyt vielä melko aikuislähtöisenä. Nyt pitäisi miettiä, miten saada lapset nykyistä itseohjautuvammin dokumentoimaan tärkeitä asioita ja esittelemään säännöllisesti portfolioitaan aikuisille ja toisille lapsille.

Digitaalisuus ei ole itsetarkoitus

Digitaaliset portfoliot istuvat tutkijoiden mukaan saumatta varhaiskasvatussuunnitelman eli vasun tavoitteisiin. Vasu edellyttää varhaiskasvatusympäristöltä lapsen ja lapsen vanhempien osallisuutta sekä lasta koskevaa pedagogista dokumentointia. Se edellyttää myös lasten tutustumista tietotekniikkaan, sen käyttämistä päiväkodin arjessa sekä tietoteknisten käyttötaitojen harjoittelemista.

Mutta eivätkö lapset ole jo ihan tarpeeksi ruudun äärellä muutenkin? Eikö olisi tärkeämpää houkutella lapsia vaikka liikkumaan ja ulkoilemaan?

– Kyse ei ole siitä, että kaikki tehdään digitaalisesti. Edelleen piirretään värikynillä, mutta sen sijaan, että piirros laitetaan kansioon, siitä voidaan ottaa valokuva portfolioon, Marja Kankaanranta sanoo.

– Digitaalisuus tuo kasvun kansion helpommaksi osaksi arkea. Dokumentointi monipuolistuu ja siitä tulee välittömämpää. Digitaalisuus on väline, ei päämäärä. Se lisää lapsen osallisuutta.

Ongelmana on se, että tablettien määrä päiväkodeissa on rajallinen. Joissakin ryhmissä vain yksi tabletti, ja kaikki – keskimäärin 20 lasta – haluavat päästä tabletille. Siksi tutkijat peräävät päiväkotien johdolta ja kunnilta riittäviä resursseja digitaalisten portfolioiden käyttöön. Varhaiskasvattajien mielestä optimimäärä tabletteja yhteen yli 3-vuotiaiden ryhmään olisi vähintään seitsemän. Olennaista on toki myös se, että verkko toimii.

Eikä resursseista puhuttaessa kyse ole vain tekniikasta, vaan myös ajasta. Kun digitaaliset portfoliot esiteltiin päiväkodeille, monen kasvattajan huolena oli, pitääkö luopua jostain vanhasta, jotta portfoliotyöskentely saataisiin mukaan arkeen. Mistä löytyisivät hetket pohdinnoille ja keskusteluille?

– Kirkkonummella tehtiin päätös, jolla kasvattajille korvamerkittiin puoli tuntia viikossa suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisaikaa pelkästään portfoliotyöskentelyyn. Kyseessä on siis lapsiryhmän ulkopuolinen aika, Alanko tietää.

– Jos digitaaliset portfoliot päätetään ottaa käyttöön, on niille myös osoitettava oma aikansa.

KAKS tuki Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa tehtyä tutkimusta digitaalisten portfolioiden käyttöönotosta ja käytöstä suomalaisessa varhaiskasvatuksessa. Julkaisu luettavissa tästä.

MIKÄ?

– Digitaalinen portfolio sisältää lapsen yksin, ryhmässä tai aikuisen kanssa tuottamaa kuvallista, kirjoitettua tai audiovisuaalista materiaalia.

– Ilmentää lapsen persoonallisuutta positiivisella tavalla ja on hänen itsensä hyväksymää.

– Tukee lapsen oppimista sekä vahvuuksien ja osaamisen näkyväksi tekemistä.

– Edistää vuorovaikutusta päiväkodin ja kodin välillä.

– Toimii välineenä henkilökunnan työn kehitykselle ja opetussuunnitelman arvioinnille.

#digitaalinen #portfolio #varhaiskasvatus

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.