uutiset / 12.02.2022

Vasemmisto kampeaa oikeistoa oikealle – oikeisto vasemmistoa vasemmalle

Kokoomus, Liike Nyt ja perussuomalaiset ovat oikeistopuolueita. Vasemmistoliitto, SDP ja vihreät ovat vasemmistopuolueita. RKP ja kristillisdemokraatit ovat oikeistokeskustalaisia ja keskusta on keskustaoikeistolainen puolue. Tällaisen johtopäätöksen voi vetää KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselytutkimuksesta, jossa kansalaiset ja puolueiden kannattajat laittoivat puolueet viisiportaiselle vasemmisto-oikeisto-ulottuvuudelle.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Eniten oikealle sijoittuvat kokoomus (90 %), Liike Nyt (84 %) ja perussuomalaiset 78 %). Tämän jälkeen järjestyksessä tulevat RKP ja kristillisdemokraatit. Vasemmistoliitto (97 %) on vasemmistolaisin, tuntuvasti ennen SDP:tä (79 %) ja vihreitä 66 %). Keskusta sijoittuu keskelle (53 %).

Leimallisesti kansalaiset sijoittavat kokoomuksen ja perussuomalaiset enemmän oikealla oleviksi, kuin noiden puolueiden kannattajat. Erityisen selvästi tämä näkyy perussuomalaisten osalta. Vastaavasti kansalaiset pitävät vasemmistoliittoa, SDP:tä ja vihreitä enemmän vasemmalla olevana kuin noiden puolueiden kannattajat.

Vasemmalla olevien puolueiden kannattajat arvioivat oman puolueensa olevan enemmän vasemmalla kuin mitä arvioija itse on. Vastaavasti oikealle sijoittuvien puolueiden kannattajat arvioivat puolueitaan itseään oikeistolaisemmiksi.

Erityisen leimallista on, että oikealla olevien puolueiden kannattajat arvioivat vasemmalle sijoittuva puolueita merkittävästi enemmän vasemmistolaisiksi, ja oikealle sijoittuvien puolueiden kannattajat vasemmalle sijoittuvia puolueita merkittävästi vasemmistolaisemmiksi kuin ao. puolueen kannattajat.

Vain joka 20. SDP:n kannattaja katsoo puolueensa olevan selvästi vasemmalla (asteikkoarvo 1), kun tätä mieltä on perussuomalaisten kannattajista joka kolmas ja kokoomuksen kannattajista joka neljäs. Vihreiden kannattajista vain joka 14. sijoittaa puolueensa vahvasti vasemmalla (asteikkoarvo 1). Sen sijaan kolmasosa kokoomuksen ja keskustan sekä yli puolet perussuomalaisten kannattajista katsoo vihreiden sijaitsevan vahvasti vasemmalla. Vasemmistoliiton osalta kaikkien puolueiden kannattajien näkemys puolueen sijainnista selvästi vasemmalla on yhteinen.

Vain joka kuudes perussuomalaisten kannattaja sijoittaa puolueensa selvästi oikealla (asteikkoarvo 5), kun taas SDP:n, vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajista sitä mieltä on kaksi kolmesta. Kokoomuslaisista puolueensa näkee vahvasti oikealla olevana (asteikkoarvo 5) joka neljäs, kun vihreiden ja SDP:n kannattajista tuota mieltä oli kolme viidestä ja neljä viidestä vasemmistoliiton kannattajasta.

Keskustan kannattajista kukaan ei katso puolueen sijaitsevan edes piirun vertaa vasemmalla, kun taas joka kolmannen perussuomalaisen mielestä puolue on vasemmalle kallellaan. Oikealle kallellaan puoluetta pitää omista kannattajista vajaa kolmannes (29 %), kun tätä mieltä on reilusti yli puolet SDP:n (53 %) ja vihreiden (55 %) ja lähes kaksi kolmesta (65 %) vasemmistoliiton kannattajista. Keskelle keskustan sijoittaa kaksi kolmesta (67 %) kannattajasta ja kolme viidestä (60 %) kokoomusta kannattavasta.

Tutkimuksen toteutus. KAKS- Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy.Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 26.11-1.12.2021. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1.014. Vastaajat edustavat maamme 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätietoja: Asiamies Antti Mykkänen, 0400-570087.

Koko tutkimusosion pääset lukemaan täältä.

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.