uutiset / 17.10.2019

Tutkimus: Työllistämisyksiköiden asiakkaat kaipaavat kuuntelijaa

Kuntien vaikuttavat työllisyyspalvelut -tutkimushankkeessa etsitään tapoja, joilla kuntien työllisyyspalveluiden vaikuttavuutta saadaan parannettua. Hankkeessa arvioidaan palvelujen toteuttamista ja ohjausta. KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiö rahoittaa hanketta.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Tutkimushankkeessa tarkastellaan, miten kunnissa pystytään tuottamaan laadukkaita työllistymistä tukevia palveluja erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Tutkimuksen kohteena ovat työllistämisyksiköiden palvelut ja niiden vaikuttavuus. Hanketta toteuttaa Vates-säätiö ja rahoittaa Kunnallisalan kehittämissäätiö.

– Kunnanvaltuutetut päättävät työllisyyspalveluiden järjestämisestä kunnissaan. Tämä tutkimus tarjoaa heille taustatietoa päätösten tueksi. Jos työllisyyspalvelu on vaikuttavaa, se on myös taloudellisesti kannattavaa kunnalle, Vates-säätiön toimitusjohtaja Jaana Pakarinen sanoo.

Tavoitteena on siis selvittää, miten työllistämisyksikkö saadaan hyvin toimivaksi. Toimiva työllisyysyksikkö on sellainen, josta asiakkaat siirtyvät avoimille työmarkkinoille tai jossa he kuntoutuvat riittävästi pystyäkseen tekemään työtä.

Osalla kunnista on oma työllistämisyksikkö, osa hankkii palvelut esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä.

Asiakkaista aito kohtaaminen on keskeistä

Tutkimukseen valittiin esipilottikunnaksi Lahti. Neljä muuta case-aluetta ovat Kemi, Seinäjoki, Kotka ja Joensuu. Alueet edustavat monipuolisesti maantieteellistä sijaintia ja kuntakokoa.

Jokaisella alueella on yhteistyökumppanina työllistämispalveluita tarjoava organisaatio. Ne kokoavat työllistämisyksikön asiakkaita haastatteluihin ja työpajaan. Case-alueilla haastatellaan työllistämispalveluista vastaavia toimijoita ja pohditaan asioita yhdessä työpajassa. Työpajoissa on mukana 1-3 asiakasta, joilla on kokemusta työllistämisyksikön palveluista.

Tutkija Anne Kallio selvittää työpajoissa asiakkaiden käsityksiä työllistämispalveluiden laadusta. Lähes kaikki asiakkaat ovat maininneet asiakaslähtöisyyden ja kohtaamisen.

– Eteenpäinohjaus ei toimi, jos asiakas ei koe tulleensa aidosti kuulluksi.

Työllistämisyksiköissä asiakastyötä tekeville ohjaajille, esimiehille ja päälliköille lähetetään kysely, jolla kerätään täydentävää tietoa työllistämispalveluiden laadusta ja vaikuttavuudesta. Lisäksi mentorit tuovat oman näkemyksensä tutkimuksen tueksi.

Pilottialue, case-alueet ja niiden yhteistyökumppanit:

Lahti, yhteistyökumppanina Lahden Työn Paikka Oy

  • Kemi, yhteistyökumppanina Meriva sr
  • Seinäjoki, yhteistyökumppanina Buusti ry
  • Kotka, yhteistyökumppanina Sotek-säätiö sr
  • Joensuu, yhteistyökumppanina Honkalampi-säätiö sr

Kuntien vaikuttavat työllisyyspalvelut -sivulle

Lisätietoa:

tutkija Anne Kallio
p. 044 546 4987
anne.kallio@vates.fi

toimitusjohtaja Jaana Pakarinen
p. 0400 764 793
jaana.pakarinen@vates.fi

#tutkimus #työllisyys

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.