uutiset / 09.05.2020

Syntyvyyden lasku on seurausta muuttuneista toiveista ja valinnoista – suuret tuetkaan eivät lisää syntyvyyttä

Suomalaiset ovat mykistävän yksimielisiä siitä, että syntyvyyden lasku on seurausta ihmisten muuttuneista henkilökohtaisista toiveista ja valinnoista (86 %). Enemmistö tyrmää myös väitteen, jonka mukaan syntyvyyden lasku Suomessa on väliaikaista eikä siitä kannata olla huolissaan (55 %).

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Enemmistö suomalaisista suhtautuu epäuskoisesti siihen, että isot parannukset lapsiperheiden tukiin riittäisivät ylläpitämään korkeaa syntyvyyttä (58 %). Joka toinen silti uskoo, että lapsiperheille suunnattujen tukien merkittävä tasokorotus nostaisi syntyvyyden maassamme nykyistä korkeammalle tasolle (51 %). 

Kaiken kaikkiaan tuloksista voi tehdä seuraavan johtopäätöksen: kansalaiset ovat huolestuneita syntyvyyden laskusta. Syynä pidetään muuttuneita asenteita, eikä ilmiö ole väliaikainen. Suuret tuetkaan lapsiperheille eivät isossa kuvassa ratkaise ongelmaa, mutta korotusten uskotaan auttavan jonkin verran. 

Enemmistö nuoriin ikäluokkiin kuuluvista ajattelee, että lapsia ei kannata nykyisin hankkia 

Lähes joka toinen suomalainen allekirjoittaa väitteen ”jos nuoret ajattelisivat omaa tulevaisuuttaan, he hankkisivat lapsia nykyistä enemmän” (45 %). Kaksi viidestä on eri mieltä väittämän kanssa (38 %). Nuoret torjuvat väittämän, ja ikääntyneet puolestaan ovat taipuvaisia hyväksymään. 

Enemmän kuin kaksi viidestä (43 %) allekirjoittaa väittämän, jonka mukaan elämä on nykyään niin epävarmaa, ettei lapsia kannata hankkia. Lähes puolet torjuu väitteen (48 %). 

Nuoremmista ikäluokista enemmistö kokee elämän olevan nykyisin niin epävarmaa, että lapsia ei kannattaisi tehdä. Ikääntyneet, yli 60-vuotiaat, ovat taipuvaisia torjumaan väitteen. Vähemmän koulutetut ja pienituloiset ovat muita vakuuttuneempia siitä, että nykyajan epävarmuuden takia jälkikasvun tavoitteleminen ei ole suotavaa. 

Enemmistö suomalaisista vastustaa ajatusta, että maapallolla on liikaa ihmisiä, minkä takia suomalaisia ei pitäisi patistella lasten hankintaan (56 %). Kolmannes (34 %) on valmis hyväksymään teesin, jonka mukaan Suomessa ei pidä innostaa ihmisiä lasten hankkimiseen, koska maailmassa on muutenkin liikaa ihmisiä. Merkille pantavaa on, että puolet (48 %) 3140-vuotiasta on tätä mieltä. Selvä enemmistöä vihreiden (61 %) ja vasemmistoliiton (53 %) kannattajista myös katsoo, että maapallon suuri väestömäärä on peruste olla hankimatta lapsia. 

Vaikka syntyvyys ei välttämättä kohentuisikaan, niin suomalaiset ovat jokseenkin vakuuttuneita siitä, että tulevaisuudessa Suomi on yksi maailman parhaita maita lapsille ja lapsiperheille (70 %). Vain kuudesosa (15 %) kiistää Suomen erinomaisuuden lasten ja lapsiperheiden kannalta. 

Tutkimus luettavissa tästä.

Tutkimuksen toteutus.KAKS  Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy.  

Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 13.18.3.2020. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 053. Vastaajat edustavat maamme 1879 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa. 

Lisätietoja: Asiamies Antti Mykkänen, 0400-570087 

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.