uutiset / 27.07.2019

Kesämökki rannalla kotimaassa on joka toisen mielestä hyvä sijoituskohde, joka kolmas pitää hyvänä sijoituskohteena vapaa-ajan asuntoa matkailukeskuksessa ja joka neljäs ulkomailla

Niukka enemmistö (52 %) suomalaisista pitää kesämökkiä kotimaassa järven tai meren rannalla yleisesti ottaen erittäin tai melko hyvänä sijoituskohteena, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta. Huonona sijoittamisen kannalta tällaisia mökkikohteita pitää vain joka kymmenes (10 %).

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Kolmannes (33 %) arvioi vapaa-ajan asunnon Suomessa matkailukeskuksessa erittäin tai melko hyväksi sijoituskohteeksi. Lähes joka neljäs (23 %) uskoo, että vapaa-ajan asunto ulkomailla olisi hyvä sijoituskohde. Suomalaisista yli neljännes otaksuu, että vapaa-ajan asunto ulkomailla on huono sijoitus tai siihen ainakin koetaan liittyvän paljon riskejä.

Nuoret ja työntekijät luottavat vapaa-ajan asuntoihin sijoituksina

Ikä on yhteydessä näkemyksiin vapaa-ajan asunnoista sijoituskohteina. Mitä nuorempia ikäluokkia, sitä enemmän on luottoa kaikenlaisiin vapaa-ajan asuntoihin sijoitusmielessä. Nuorista, 18–30-vuotiaista, kolme viidestä (61 %) näkee, että kesämökki kotimaassa järven tai meren rannalla on vähintäänkin melko hyvä sijoituskohde. Ikääntyneimmistä, yli 60-vuotiaista, näin ajattelee vähemmän kuin joka toinen (46 %).

Nuorten ja ikääntyneiden suhtautumisen ero käy hyvin ilmi myös, kun tarkastellaan arviota vapaa-ajan asunnosta Suomen ulkopuolella. Nuorista kaksi viidestä (39 %) uskoo tällaisen sijoituksen kehittyvän suotuisasti, kun ikääntyneimmistä näin ajattelee vain reilu kymmenesosa (13 %).

Koulutus ja sosiaalinen asema heijastuvat arvioissa vapaa-ajan asunnoista sijoituskohteina. Heikommin koulutetut, työntekijät ja työväestöön samaistuvat luottavat muita voimakkaammin siihen, että kesämökki kotimaassa veden äärellä olisi hyvä sijoituskohde.

Korkeasti koulutettujen, ylempien toimihenkilöiden ja ylempään keskiluokkaan samaistuvien keskuudessa ilmenee keskimäärää enemmän varauksellisuutta. Korkeasti koulutetuista vain reilu kolmannes (36 %) tohtii sanoa, että kesämökki kotimaassa meren tai järven rannalla on hyvä sijoitus.

Kaikki kuviot luettavissa tästä.

Tutkimuksen toteutus. KAKS- Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimuksessa tiedusteltiin vastaajilta, kuinka hyvänä tai huonona he pitävät vapaa-ajan asuntokohteita sijoitusmielessä pidemmällä yli viiden vuoden aikavälillä. Arviointi suoritettiin viisiportaisen asteikon (erittäin hyvä sijoituskohde-erittäin huono sijoituskohde) avulla erikseen koskien kesämökkiä järven tai meren rannalla kotimaassa, vapaa-ajan asuntoa kotimaassa matkailukeskuksessa ja vapaa-ajan asuntoa Suomen ulkopuolella.

Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 7.-13.6.2019. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1003. Vastaajat edustavat maamme 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätietoja: Asiamies Antti Mykkänen, 0400-570087.

 

#matkailu #sijoittaminen #vapaa-aika

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.