uutiset / 14.06.2019

KAKS teki päätökset vuoden 2019 ensimmäisestä hausta

Kunnallisalan kehittämissäätiön tämän vuoden ensimmäisessä haussa tuli yhteensä 157 hakemusta. Rahoitusta myönnettiin kolmelle tutkimushankkeelle ja yhdelle julkaisuhankkeelle. Viisitoista tutkijaa sai apurahan.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Kunnallisalan kehittämissäätiön päätökset 13.6.2019:

Tampereen yliopisto, ”Ikääntyneiden hoidon kustannukset ja rahoitus – pilotti” – tutkimushanke, 40 000 euroa

Itä-Suomen yliopisto, ”Sähköisen asioinnin harmaa alue” – tutkimushanke 50 000 euroa

Turun yliopisto, ”Ihmisarvoinen ikääntyneiden hoito. Itsemääräämisoikeutta koskevien loukkausten tunnistaminen ja analyysi hoito- ja palveluasumisessa” – tutkimushanke, 80 000 euroa

VTM Pietari Kujala, Turun yliopisto, ”Turvattomuus, eriarvoisuus ja elinolot: Tutkimus taloudellisen eriarvoisuuden ja elinolojen yhteydestä rikollisuuden pelkoon Suomessa ja muualla Euroopassa” – väitöskirjatyö, yksivuotinen tutkija-apuraha 20 000 euroa

TtM, geronomi (AMK) Piia Tiilikallio, Helsingin yliopisto, ”Kotona asuviin ikääntyneisiin toimintarajoitteisiin henkilöihin kohdistuva kaltoinkohtelu ja lähisuhdeväkivalta sekä kokemukset auttamispalveluista” – väitöskirjatyö, yksivuotinen tutkija-apuraha 20 000 euroa

FM Niina Kotavaara, Oulun yliopisto, ”Kuntien rooli osaamisen kansainvälistämisessä” – väitöskirjatyö, yksivuotinen tutkija-apuraha 20 000 euroa

Proviisori Kirsi Kvarnström, Helsingin yliopisto, ”Potilaiden hoitoon sitoutuminen ja hoitoon sitoutumiseen vaikuttavat juurisyyt” – väitöskirjatyö, yksivuotinen tutkija-apuraha 20 000 euroa

TtT Riitta Turjamaa, ”Lääkehoidon toteuttaminen digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä iäkkäiden kotihoidossa” – post doc -työ, yksivuotinen tutkija-apuraha 10 000 euroa

TkT Hanna Mattila, ”Sosiaalinen media ja kuntademokratia: Julkisen sfäärin ja ”vastayleisöjen” rakentuminen Helsingin ja Lahden kaupunkien maankäyttöä koskevissa verkkokeskusteluissa” – post doc -työ, yksivuotinen tutkija-apuraha 7 000 euroa

HT Nina V. Nygren, ”Rotat kuntalaisina” – post doc -työ, yksivuotinen tutkija-apuraha 10 000 euroa

YTL Jenni Mäki, ”Suomalaisten nuorten pitkäaikaisasunnottomuus” – väitöskirjatutkimuksen tekoon liittyvä aineiston keruu, matka-apuraha 2 000 euroa

KM, LO, LTO Maria Peltola, IAEVG 43rd ANNUAL CONFERENCE (Career guidance for inclusive society) 11.-13.9.2019 Bratislava, Puola, matka-apuraha 1 300 euroa

YTM, ICT- ja digijohtaja Toni Auvinen, ”Kunta x – digitalisaation utopia ja ihminen – ihannekuva digitaalisesta ja ihmisläheisestä kunnasta”, julkaisutuki 3 000 euroa

Arkkitehtiylioppilas Tino Toivonen, Oulun yliopisto, ”Rakennetun ympäristön esteettinen vanheneminen ja sen eri osa-alueet” – pro gradu -työ, Aarne Eskola rahaston apuraha 1 500 euroa

HTK Kaisu Sahamies, Tampereen yliopisto, ”Hyvinvointia edistävää elinympäristöä rakentamassa. Maankäytöstä vastaavien johtavien viranhaltijoiden hyvinvointikäsitykset” – pro gradu -työ, Artturi Hiidenheimon rahaston apuraha 1 500 euroa

YTM Mikko Heikkilä, University of Roehampton ja Tampereen yliopisto, ”Sote-henkilöstön eettinen kuormittuneisuus kunta-alalla” – pro gradu -työ, Suomen Kunnallisliiton rahaston apuraha 1 500 euroa

KTK, lastentarhanopettaja Sanni-Maria Pitkänen, Turun yliopisto, ”Kriisialueilta Suomeen saapuneiden lasten kokemuksia vertaissuhteistaan suomalaisessa alakoulussa” – pro gradu -työ, Suomen Kunnallisliiton rahaston apuraha 1 500 euroa

HK Riikka Moilanen, Lapin yliopisto, ”Pormestarille tietä antakaa, pormestarimallille asetettujen tavoitteiden toteutuminen kuntajohtamisen näkökulmasta” – pro gradu -työ, Mikko Jokelan rahaston apuraha 1 500 euroa

VTK Aino Suomalainen, Helsingin yliopisto, ”Oppimistulosten yhteys koulujen eriytymiseen ja aluevaikutukseen: keitä ja millä alueilla ovat nämä oppilaat, joiden arvosanat laskevat?” – pro gradu -työ, Suomen Kunnallisliiton rahaston apuraha 1 500 euroa

Lisätietoja: tutkimusasiamies Veli Pelkonen, 040 081 5527

#apuraha #apurahahaku #tutkimusrahoitus

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.