uutiset / 12.06.2013

KAKS päätti: Kuntatutkimukseen 451 000 euroa

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Tiedote
12.6.2013

Kunnallisalan kehittämissäätiön hallitus jakoi kunta-alan tutkijoille 18 apurahaa ja myönsi rahoitusta viidelle tutkimushankkeelle ja kahdelle julkaisuhankkeelle.

Professori Asko Uotin hankkeessa Tampereen yliopistossa tutkitaan mm. sitä millaisia erilaisia rooleja kuntayhtiöillä voi olla. Milloin yhtiöittämiseen on velvollisuus, milloin yhtiöittäminen tulee kyseeseen ja milloin siihen ei tulisi ryhtyä.

Siirtolaisuusinstituutissa Turussa tutkimusjohtaja Elli Heikkilän johdolla tutkitaan monikulttuuristen perheiden asumistyytyväisyyttä ja muuttohalukkuutta.

Säätiön tämän vuoden ensimmäiseen hakuun tuli ennätykselliset 175 hakemusta. Rahoitusta myönnettiin yhteensä 451 000 euroa.

Tämän vuoden toinen haku päättyy elokuun lopussa. Päätökset siitä tehdään joulukuussa.

Kunnallisalan kehittämissäätiön päätökset 11.6.2013:

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Helsinki
”Kuntien työpaikkakehitykseen vaikuttavat tekijät” – tutkimushanke
40 000 euroa

Helsingin yliopisto, yhteiskuntapolitiikan laitos
”Syrjäytymisestä selviytymiseen Suomessa” – tutkimushanke 30 000 euroa

Terveyden – ja hyvinvoinnin laitos THL, Helsinki
”Poistaako sosiaalityö huono-osaisuutta” – tutkimushanke 50 000 euroa

Tampereen yliopisto, julkisoikeus
”Kuntayhtiöt osakeyhtiö-, vero- ja kuntalainsäädännön ristiaallokossa” – tutkimushanke 90 000 euroa

Siirtolaisuusinstituutti
, Turku
”Jäädäkö vai lähteä? Monikulttuuristen perheiden muuttohalukkuus Suomen sisällä ja ulkomaille” – tutkimushanke 50 000 euroa

KM Eeva-Liisa Tiihonen, Helsingin yliopisto
”Jaettu johtajuus, alaistaidot ja niihin kietoutuva valta” – väitöskirjatyö, yksivuotinen tutkija-apuraha 20 000 euroa

KM Laura Repo, Helsingin yliopisto
”Kiusaaminen ja sen ehkäiseminen varhaiskasvatuksessa” – väitöskirjatyö, yksivuotinen tutkija-apuraha 20 000 euroa

HM Sanna Tuurnas, Tampereen yliopisto
”Julkiset palvelut uudessa yhteiskunnassa, palvelujen suunnittelu, kehitys ja tuotanto kuntalaisten ja ammattilaisten kumppanuutena?” – väitöskirjatyö, kaksivuotinen tutkija-apuraha 40 000 euroa

YTM Susanna Sakko, Oulun yliopisto
”Ulkomaisen työvoiman rekrytointi kunta-alalla” – väitöskirjatyö, yksivuotinen tutkija-apuraha 20 000 euroa

YTM Juha Koskela
, Lapin yliopisto
”EU:n rakennerahastohankkeiden tuottaman tiedon ja käytäntöjen hyödyntäminen kunnissa”-väitöskirjatyö, yksivuotinen tutkija-apuraha 20 000 euroa

VTM Kimmo Makkonen
, Turun yliopisto
”Miten kunnista puhutaan eduskunnan täysistunnoissa” – väitöskirjatyö, yksivuotinen tutkija-apuraha 20 000 euroa

FM (väitös 7.6.2013) Antti Vasanen
, Turun yliopisto
”Suomen aluerakenteen kehitys toiminnallisen monikeskuksisuuden näkökulmasta” – post doc työ, yksivuotinen tutkija-apuraha 20 000 euroa

HM, väitöskirjatutkija Olli Ruokolainen, Tampereen yliopisto
Royal Geographic Society konferenssi, Lontoo 28 – 30.8.2013, matka-apuraha 1 500 euroa

KT Brita Somerkoski, THL
21st International safe Communities konferenssi, Merida, Mexico 21- 23.10.2013, matka-apuraha 2 000 euroa

VTT Aija Kettunen, Diakonia amk, Pieksämäki
British Society of Gerontology Annual konferenssi, Oxford 11 – 13.9.2013, matka-apuraha 1 500 euroa

HTT Ismo Lumijärvi, Tampereen yliopisto
IIAS-IASIA konferenssi, Manama, Bahrain 1 – 6.6.2013, matka-apuraha 1 000 euroa

Arkkitehti Elena De Lisio, Tampereen teknillinen yliopisto
Matka-apuraha pohjoismaista kirjastosuunnittelua käsittelevän väitöskirjan kenttätöitä varten, Tanska, Norja, Ruotsi ja Suomi, matka-apuraha 3 000 euroa

Suomen Vesilaitosyhdistys ry
”Vesihuollon kehitystä ja yhteiskunnallista merkitystä koskevan tietoteoksen julkaiseminen” – julkaisuhanke 5 000 euroa

Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus
”Koulun henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen” – julkaisuhanke 5 000 euroa

YTM Niina Pietilä, Helsingin yliopisto
”Miksi 17 – vuotias sijoitetaan kodin ulkopuolelle” – lisensiaatintyö, Suomen Kunnallisliiton rahaston apuraha 3 000 euroa

VTM Maija Uramo, Helsingin yliopisto
”Vanhemmuus lapsen arjessa. Vanhemmuuden arvioinnin jäsennys lastensuojelun sosiaalityössä” – lisensiaatintyö, Suomen Kunnallisliiton rahaston apuraha 3 000 euroa

Emmi Niiranen, Tampereen yliopisto
”Kotihoidon tuen kuntalisä kunnan itsemääräämisoikeuden ja kuntalaisten yhdenvertaisuuden näkökulmista” – pro – gradutyö, Suomen Kunnallisliiton rahaston apuraha 1 500 euroa

Laura Perttola, Vaasan yliopisto
”Samat säännöt kaikille: koulujen kurinpitokeinot oppilaan perusoikeuksien näkökulmasta” – pro – gradutyö, Jalo Lahdensuon rahaston apurahan 1 500 euroa

Elisa Penders, Lapin yliopisto
”Kuntalaisten odotuksia lähipalveluista aluelautakuntien käynnistysprosesseissa” – pro – gradutyö, Mikko Jokelan rahaston apuraha 1 500 euroa

Marianne Hakala, Vaasan yliopisto
”Maakuntalehtien kannanotot kuntauudistukseen” – pro – gradutyö, Artturi Hiidenheimon rahaston apuraha 1 500 euroa

Rahoituksen saaneita pyydetään ottamaan yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Lisätietoja:
tutkimusasiamies Veli Pelkonen, KAKS, 0400 – 815 527

 

Jaa

 

#Apurahat #tutkimus

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.