uutiset / 19.06.2018

Hoivakotien vaaratapahtumat liittyvät usein lääkkeisiin – farmasian ammattilainen hoitajien tueksi?

Terveydenhuollon potilaille sattuneista vaaratapahtumista yli 50 % liittyy lääkkeisiin. Tutkimuksen mukaan hoivakotien ja palvelutalojen hoitajilta puuttuu usein edellytyksiä turvallisen lääkehoidon toteuttamiseksi, koska he eivät saa riittävästi lääkehoidon täydennyskoulutusta. Myös lääkehoitoprosessia ohjaavissa lääkehoitosuunnitelmissa on puutteita ja ne laaditaan vain viranomaisia varten eikä yksilöllisesti asukkaiden tarpeita ajatellen.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Näin todetaan Hoivakotifarmasia ry:n tekemässä ja KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamassa tutkimuksessa ”Hoivayksiköissä lääkehuollon ja -hoidon pitäisi olla joukkuepeliä”.

Tutkimuksen mukaan lääketiedonlähteissä ja niiden käytössä on usein vakavia puutteita. Lääkitysturvallisuudessa on kehittämisen varaa. Yksiköissä tunnistetut riskilääkkeet eivät usein johda käytännön toimiin, eikä vaaratapahtumiin ole varauduttu. Lääkityspoikkeamia raportoidaan, mutta käytännöt eivät muutu. Lääkärien tekemiä lääkkeenmääräämispoikkeamia ei usein seurata eikä niihin reagoida systemaattisesti, vaikka lääkäritkin tekevät joskus virheitä työssään. Lisäksi asukkaiden lääkityslistoista puuttuu keskeisiä tietoja, kuten lääkkeiden käyttöaiheet ja lääkeaineallergiat.

Tutkijat esittävät farmasian ammattilaista hoitajien tueksi. Farmaseuteilla on lääkehuollon ja -hoidon erikoisosaaminen ja heitä tulee hyödyntää hoitajien ja lääkärien ammattitaidon lisänä. Farmaseutit voivat – yhdessä joukkueessa hoitajien, lääkärien ja johdon kanssa – laatia ja päivittää lääkehoitosuunnitelmaa, kehittää lääkehoitoprosessin toimivuutta, kouluttaa lääkkeistä ja lääkitysturvallisuudesta sekä tarkistaa asukkaiden kokonaislääkityksiä ja tuottaa raportin lääkityksistä lääkärin päätöksen tueksi.

Tutkimusaineisto on koottu 12 hoivayksiköstä 1.10.2017-31.1.2018. Jokaisesta yksiköstä tutkimukseen osallistui lähihoitaja, sairaanhoitaja, lääkäri ja johtaja tai palvelupäällikkö. Kussakin yksikössä vieraili oma farmasian ammattilainen kerran viikossa kuuden tutkimusviikon ajan auditoimassa lääkehuoltoa ja -hoitoa. Lisäksi henkilökunnalle teetettiin sähköisiä kyselyitä lääkehuollosta ja -hoidosta.

Lisätietoja: Päätutkija, FaT Niina Laine 044 344 5518.

#farmasia #hoivayksikkö #lääkehoito #lääkehoitosuunnitelma #terveydenhuolto

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.