29.06.2020

Kunnan antaman takauksen oikeudellinen raja

Rahoituksen saaja: Henri Partanen
Myönnetty rahoitus: 1500 €
Tutkimuksen tyyppi: Pro gradu -työ
Tutkimuksen aihepiiri: Muut
Oppilaitos: Tampereen yliopisto
29.06.2020

Resurssiviisautta lautaselle: ruokajärjestelmän kiertotalouden mahdollisuudet ja sudenkuopat yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta tarkasteltuna

Rahoituksen saaja: Ville Tikka
Myönnetty rahoitus: 20 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Muut
29.06.2020

Terävä kiteytys vai tylsä jonninjoutavuus? Kuntien sloganit kielitieteen ja markkinoinnin näkökulmasta

Rahoituksen saaja: Turun yliopisto
Myönnetty rahoitus: 34 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Muut
Oppilaitos: Turun yliopisto
20.06.2017

Oikeudenmukaisuuden maantiede: individuaatio, transformaatio ja spatiaalisten oikeudenmukaisuuksien kehitys

Rahoituksen saaja: Jukka Keski-Filppula
Myönnetty rahoitus: 15 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Muut
Oppilaitos: Oulun yliopisto
14.12.2016

Kuntalaisten turvallisuus- ja pelastuspalvelujen saatavuus ja kohdistaminen (KUTUPESA)

Rahoituksen saaja: Roosa Paakkola/ Turun ammattikorkeakoulu
Myönnetty rahoitus: 55 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Muut
28.12.2015

Länsimaisen vapaus- ja oikeudenmukaisuusajattelun aatehistoria terveyden etiikan näkökulmasta

Rahoituksen saaja: Heikki Saxén
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Muut
Oppilaitos: Tampereen yliopisto
28.12.2015

Koululaiset kunnan kehittäjinä

Rahoituksen saaja: Suomen 4H-liitto
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Muut
28.12.2015

Massairtisanottujen kokemuksia työllistämispalveluiden hyödyllisyydestä äkillisellä rakennemuutosalueella

Rahoituksen saaja: VTK Sini Pallasvuo
Tutkimuksen tyyppi: Pro gradu -työ
Tutkimuksen aihepiiri: Muut
Oppilaitos: Turun yliopisto
28.12.2015

Harkintavalta kaavoituksessa ja rakentamisessa

Rahoituksen saaja: Olavi Syrjänen
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Muut
28.12.2015

Kannustaminen ja moraali – kannustamisen idea suomalaisessa yhteiskuntapolitiikassa 1990 -luvulta alkaen

Rahoituksen saaja: Liisa Björklund
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Muut
Oppilaitos: Helsingin yliopisto
11.06.2015

Monikulttuurinen sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisö vuorovaikutuksen oppimisympäristönä

Rahoituksen saaja: Kaisa Niiranen
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Muut
Oppilaitos: Tampereen yliopisto
10.06.2015

Syrjäkylien nuoret ja kuntien hyvinvointipalvelut

Rahoituksen saaja: Mikkelin ammattikorkeakoulu, Mikkeli
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Muut
09.01.2014

Aika ei ollut kypsä suurkunnalle. Kuntaliitosretoriikka Etelä-Suomen Sanomien pääkirjoituksissa

Rahoituksen saaja: Anna Humalamäki
Tutkimuksen tyyppi: Pro gradu -työ
Tutkimuksen aihepiiri: Muut
Oppilaitos: Tampereen yliopisto
09.01.2014

Miten luottamus esimieheen ja muihin ihmisiin työpaikalla vaikuttaa työntekijöiden eläkeaikomuksiin

Rahoituksen saaja: Charlotte Muurinen
Tutkimuksen tyyppi: Pro gradu -työ
Tutkimuksen aihepiiri: Muut
Oppilaitos: Åbo Akademi
09.01.2014

Maahanmuuttajien kiinnittyminen työmarkkinoille rakennemuutosalueella. Suomen malli verrattuna Ranskan ja Englannin malleihin

Rahoituksen saaja: VTK Roosa Jolkkonen, Nottinghamin yliopisto
Tutkimuksen tyyppi: Pro gradu -työ
Tutkimuksen aihepiiri: Muut
09.01.2014

Terveydenhuollon työntekijöiden palvelumotivaatio ja sen yhteydet työhyvinvointiin ja työssä suoriutumiseen

Rahoituksen saaja: Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Muut
Oppilaitos: Tampereen yliopisto
12.06.2013

Maakuntalehtien kannanotot kuntauudistukseen

Rahoituksen saaja: Marianne Hakala
Tutkimuksen tyyppi: Pro gradu -työ
Tutkimuksen aihepiiri: Muut
Oppilaitos: Vaasan yliopisto
12.06.2013

EU:n rakennerahastohankkeiden tuottaman tiedon ja käytäntöjen hyödyntäminen kunnissa

Rahoituksen saaja: Juha Koskela
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Muut
Oppilaitos: Lapin yliopisto
14.02.2013

Vanhusten pitkäaikaishoidon tarve kunnittain vuoteen 2040

Rahoituksen saaja: Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Muut
14.02.2013

Kuka seisoo leipäjonossa?

Rahoituksen saaja: Itä-Suomen yliopisto, Kuopio
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Muut
Oppilaitos: Itä-Suomen yliopisto
19.06.2012

Kuntakapina – taustat, tavoitteet ja tulkinnat

Rahoituksen saaja: Marjo Salo (päätös 15.6.12)
Tutkimuksen tyyppi: Pro gradu -työ
Tutkimuksen aihepiiri: Muut