20.06.2017

Oikeudenmukaisuuden maantiede: individuaatio, transformaatio ja spatiaalisten oikeudenmukaisuuksien kehitys

Rahoituksen saaja: Jukka Keski-Filppula
Myönnetty rahoitus: 15 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Muut
Oppilaitos: Oulun yliopisto
14.12.2016

Kuntalaisten turvallisuus- ja pelastuspalvelujen saatavuus ja kohdistaminen (KUTUPESA)

Rahoituksen saaja: Roosa Paakkola/ Turun ammattikorkeakoulu
Myönnetty rahoitus: 55 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Muut
28.12.2015

Länsimaisen vapaus- ja oikeudenmukaisuusajattelun aatehistoria terveyden etiikan näkökulmasta

Rahoituksen saaja: Heikki Saxén
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Muut
Oppilaitos: Tampereen yliopisto
28.12.2015

Koululaiset kunnan kehittäjinä

Rahoituksen saaja: Suomen 4H-liitto
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Muut
28.12.2015

Massairtisanottujen kokemuksia työllistämispalveluiden hyödyllisyydestä äkillisellä rakennemuutosalueella

Rahoituksen saaja: VTK Sini Pallasvuo
Tutkimuksen tyyppi: Pro gradu -työ
Tutkimuksen aihepiiri: Muut
Oppilaitos: Turun yliopisto
28.12.2015

Harkintavalta kaavoituksessa ja rakentamisessa

Rahoituksen saaja: Olavi Syrjänen
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Muut
28.12.2015

Kannustaminen ja moraali – kannustamisen idea suomalaisessa yhteiskuntapolitiikassa 1990 -luvulta alkaen

Rahoituksen saaja: Liisa Björklund
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Muut
Oppilaitos: Helsingin yliopisto
11.06.2015

Monikulttuurinen sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisö vuorovaikutuksen oppimisympäristönä

Rahoituksen saaja: Kaisa Niiranen
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Muut
Oppilaitos: Tampereen yliopisto
10.06.2015

Syrjäkylien nuoret ja kuntien hyvinvointipalvelut

Rahoituksen saaja: Mikkelin ammattikorkeakoulu, Mikkeli
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Muut
09.01.2014

Aika ei ollut kypsä suurkunnalle. Kuntaliitosretoriikka Etelä-Suomen Sanomien pääkirjoituksissa

Rahoituksen saaja: Anna Humalamäki
Tutkimuksen tyyppi: Pro gradu -työ
Tutkimuksen aihepiiri: Muut
Oppilaitos: Tampereen yliopisto