uutiset / 25.04.2018

Tiedonkulun puutteet heikentävät terveydenhuollon hoidon laatua ja mainetta

Terveydenhuollon tiedonhallinnan ja -kulun puutteet voivat johtaa hoidon laadun heikkenemiseen. On paljastunut tilanteita, joissa tieto ei ole kulkenut eri osapuolten välillä ja potilastiedot ovat olleet puutteellisia, epäselviä tai olemattomia. On syntynyt viivästymisiä hoitoon pääsyssä ja jopa virheellisiä hoitopäätöksiä, käy ilmi Itä-Suomen yliopistossa tehdyssä ja KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamassa tutkimuksessa ”Tiedonkulun vaikutus SOTE-palvelujen maineeseen”.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Tutkimuksessa käytiin läpi 80 000 terveydenhuollon vaaratapahtumailmoitusta kymmenen vuoden ajalta. Lähes puolet koskivat lääkehuoltoa. Toiseksi eniten vaaratapahtumia oli tiedonhallintaan ja tiedonkulkuun liittyvissä tapahtumissa.

Tiedonkulun puutteita on esiintynyt potilassiirroissa. Potilaita on kuljetettu toiseen hoitopaikkaan ilman hoitotietoja ja vastaanottava yksikkö on joutunut kalastelemaan tietoja puhelimitse. Runsas paperitulosteiden määrä on osoittautunut tiedonhallinnan ongelmaksi, sähköisestä potilastietojärjestelmästä huolimatta. Tulosteita löytyy niille kuulumattomista paikoista, kuten lattialta, potilashuoneista tai toisesta yksiköstä. Tämä vaarantaa myös yksityisyyden suojaa.

Maineen merkitys kasvaa, kun alaa avataan kilpailulle

Lisäksi tutkimuksesta ilmenee, että joka viides terveydenhuollon organisaatioissa tehty vaaratapahtumailmoitus on arvioitu organisaation maineelle haitalliseksi.

– Potilas- ja asiakasturvallisuuden seuranta on osa laatutyötä ja velvoittaa organisaatioita riskien hallintaan. Sote-palvelujen toiminnan laadun keskeisistä piirteistä asiakaskeskeisyys, palvelujen saatavuus, saavutettavuus ja korkeatasoinen osaaminen korostuivat imagoa rakentaviksi tekijöiksi ja potilasturvallisuuden kulmakiviksi, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon professori Kaija Saranto Itä-Suomen yliopistosta painottaa.

Vaaratapahtumailmoitukset tehdään kansalliseen HaiPro-järjestelmään (Terveydenhuoltolaki).

– Tiedot potilas- ja asiakasturvallisuuden tilasta jäävät usein vain organisaation sisäiseen käyttöön. Siksi tämän tiedon merkitystä maineelle ei ole ymmärretty, Saranto sanoo.

Julkaisu luettavissa tästä.

Lisätietoja: Professori Kaija Saranto, kaija.saranto(at)uef.fi, puh. 050 565 0040.

#hoidon laatu #maine #sote #tiedonhallinta #tiedonkulku #vaaratapahtumat

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.