uutiset / 20.01.2018

Suomalaiset luottavat läheisiin ihmisiin enemmän kuin omaan itseensä

Suomalaisten luottamus läheisiin ihmisiin on suurta, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön kansalaistutkimuksesta. Reilu yhdeksän kymmenestä (92 %) suomalaisesta luottaa läheisiinsä erittäin tai melko paljon. Luottamus läheisiin on kaikilla suurta, mutta se näyttää hieman lisääntyvän iän ja varallisuuden kasvun myötä.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Suomalaisista enemmän kuin neljä viidestä (86 %) luottaa itseensä vähintäänkin melko paljon. Luottamus itseen on ainoastaan hivenen heiveröisempää kuin luotto läheisiin ihmisiin. Itseluottamuksella ymmärretään yleensä uskoa siihen, että suoriutuu tai selviytyy siitä, mihin ryhtyy tai joutuu. Erittäin korkea itseluottamus on kolmella kymmenestä (29 %).

Itseluottamus vahvistuu tulojen kasvun ja sosiaalisen aseman myötä. Vahvinta itseluottamus on hallituspuolueiden kannattajien (95 %), ylempien toimihenkilöiden (95 %), alempien toimihenkilöiden (94 %), ja yli 85 000 euroa (94 %) ansaitsevien keskuudessa. Jonkinasteista epäröintiä ilmenee opiskelijoiden (69 % luottaa itseensä), työttömien (69 %), alle 30-vuotiaiden (70 %) ja pienituloisten keskuudessa (71 %). Nuorten osalta tulokset heijastavat nuoruuden epävarmuustekijöitä ja edessä olevia haasteita.

Vastaajien sukupuoli tai asuinpaikka eivät näytä vaikuttavan merkittävästi ihmisten kokemaan itseluottamukseen.

Hyväosaisten itseluottamus on keskimäärää voimakkaampaa

Suomalaisista miltei kolme neljästä (72 %) ilmoittaa luottavansa muihin ihmisiin erittäin tai melko paljon. Heikosti muihin luottavia on neljänneksen (25 %) verran. Yhdistämällä taustamuuttujia saadaan, että vahvimmin muihin ihmisiin luottaisi yli 50-vuotias, pääkaupunkiseudulla asuva, yli 85 000 euroa vuodessa ansaitseva, ylempään keskiluokkaan kuuluva STTK:lainen ylempi toimihenkilö, joka äänestää SDP:tä. Heikoiten muihin ihmisiin luottaisi työtön, alle 40-vuotias peruskoulutuksen saanut, alle 20 000 euroa vuodessa ansaitseva työväenluokkaan kuuluva SAK:n jäsen, joka äänestää perussuomalaisia.

Luottamusta toisiin ihmisiin pidetään keskeisenä sosiaalisen pääoman ilmentäjänä. Sen on ajateltu kertovan myös kansalaisyhteiskunnan elinvoimasta. Sosiaalinen luottamus, eli yleinen luottamus muihin ihmisiin, on tulosten mukaan varsin korkealla tasolla. Kansainvälisissä vertailevissa tutkimuksissa on käynyt ilmi se, että luottamus toisiin ihmisiin on Suomessa huippuluokkaa.

Tutkimuksen kuviot luettavissa tästä.

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 1.­–5.12.2017. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 016. Vastaajat edustavat maamme 18–75 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätietoja: Antti Mykkänen, 040 057 0087.

#itseluottamus #luottamus

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.