uutiset / 15.10.2017

Puolet suomalaisista kannattaa perustuslakituomioistuimen perustamista – perustuslakivaliokuntaankin ollaan tyytyväisiä

Enemmistö (53 %) kansalaisista pitää nykyistä järjestelmää, jossa kansanedustajista koostuva perustuslakivaliokunta valvoo ennakolta perustuslain toteutumista lainsäädännössä, hyvänä ja toimivana sellaisenaan. Tämä käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta. Tätä mieltä on perussuomalaisia lukuun ottamatta kaikkien puolueiden kannattajien enemmistö.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Noin puolet vastaajista (48 %) kannattaa perustuslakituomioistuimen perustamista valvomaan lain toteutumista. Vahvinta kannatus on perussuomalaisten (64 %), SDP:n (60 %) vasemmistoliiton (53 %), SAK:n jäsenten (60 %) ja eteläsuomalaisten (58 %) keskuudessa. Joka toinen (52 %) niistä, jotka arvioivat, että perustuslakivaliokunnan harjoittama ennakkovalvonta on hyvä ja toimiva järjestelmä, kannattaa myös perustuslakituomioistuimen perustamista.

Suomalaisista lähes puolet (45 %) arvioi perustuslakia tulkittavan nykyisin niin tiukasti, että tarpeellisia yhteiskunnallisia uudistuksia on liki mahdotonta toteuttaa. Eri mieltä on miltei kaksi viidestä (37 %). Hallitus- ja oppositiopuolueiden kannattajilla on eriävät näkemykset asiasta. Hallituspuolueiden tukijat arvioivat perustuslakia tulkittavan liian ankarasti (65 %), opposition tukijat torjuvat ajatuksen (51 %).

Suomalaisilla ei ole selkeää näkemystä siitä, ovatko kansanedustajat perustuslakivaliokunnassa liiaksi asiantuntijoiden armoilla. Kaksi viidestä (39 %) yhtyy väitteeseen asiantuntijoiden liiallisesta vaikutusvallasta. Tälle kannalle asettuvat etenkin keskustan (51 %), perussuomalaisten (50 %) ja kokoomuksen (48 %) kannattajat.

Kansalaisista puolet (48 %) katsoo, että Suomessa perustuslakiasiantuntijoita arvostellaan kohtuuttomasti, vaikka he yrittävät taata laadukkaiden lakien valmistelun. Eri mieltä on selvästi pienempi osa väestöstä (26 %).

 

Lähes joka toisen mielestä perustuslakiasiantuntijat ovat elävästä elämästä vieraantuneita kirjaviisaita

Valtiosääntöoppineisiin kohdistuu kuitenkin myös kritiikkiä. Suomalaisista puolet (49 %) yhtyy väittämään, jonka mukaan valtiosääntöoppineet ja perustuslakiasiantuntijat

ovat kirjaviisaita, jotka ovat vieraantuneet elävästä yhteiskunnasta. Kolmannes (33 %) torjuu ajatuksen perustuslakiasiantuntijoiden vieraantumisesta.

Puoluekanta on yhteydessä näkemyksiin perustuslakiasiantuntijoiden erkaantumisesta elävästä elämästä. Keskustan (65 %), perussuomalaisten (66 %) ja kokoomuksen kannattajat (54 %) ovat taipuvaisia hyväksymään väitteen. Vastaavasti vain joka viides (22 %) vasemmistoliiton kannattaja yhtyy väitteeseen.

Etujärjestöillä on omilla toimialoillaan vaikutusvaltaa poliittiseen päätöksentekoon. Selvä enemmistö (64 %) suomalaisista on sitä mieltä, että poliitikkojen olisi syytä uskoa enemmän perustuslakiasiantuntijoita ja vähemmän erilaisia etujärjestöjä. Tätä mieltä on myös kaikkien puolueiden kannattajien enemmistö.

Monien suomalaisten mielestä maamme nykyinen perustuslaki on joustava ja jättää päättäjille riittävästi liikkumatilaa käytännön ratkaisuissa (44 %). Reilu neljännes (28 %) tohtii olla eri mieltä. Yli neljännes (29 %) ei kykene ottamaan kantaa.

Tuloksista käy ilmi, että vähemmän kouluja käyneistä ja nuorista huomattava osa ei pysty ottamaan lainkaan kantaa perustuslakia ja sen soveltamista sivuaviin asenneväittämiin.

Tutkimusosio luettavissa tästä.

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy (aiemmin TNS Gallup Oy). Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 15.-20.9 2017. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1.000. Vastaajat edustavat maamme 18 – 75 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätietoja: Asiahenkilö Antti Mykkänen, 040 057 0087.

#perustuslakituomioistuin #perustuslakivaliokunta

1 kommentti

  1. Mielenkiintoista. Kunnallisalan kehittämissäätiön tarkoituksenahan on edistää kuntien toiminnan kehittämistä. Minulle ei heti valkene, miten tähän toiminnan tarkoitukseen liittyy kansalaisten mielipide perustuslakivaliokunnasta? Eikö KAKSin tarkoitusta ja varojen käyttöä palvelisi paremmin vaikkapa tutkimus, jossa kysyttäisiin kansalaismielipidettä siitä, missä määrin kunnallishallintoon paremmin liittyvät lääkärit, kirurgit tms. ovat mahdollisesti vieraantuneet elävästä yhteiskunnasta?

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.