uutiset / 04.10.2023

Maakunnat vertailussa – Taustaraportti maakuntien rakennetekijöistä ja KAKSin maakuntapuntareista

Sami Borgin kirjoittama Maakunnat vertailussa – Taustaraportti maakuntien rakennetekijöistä ja KAKSin maakuntapuntareista arvioi sitä, millaiset tekijät selittävät mielipide-eroja eri maakunnissa asuvien ihmisten välillä, ja missä määrin ja miten objektiivisesti havaittavissa olevat maakuntien väestörakenne-erot heijastuvat maakuntien asukkaiden subjektiivisiin käsityksiin. Teos on julkaistu Kunnallisalan kehittämissäätiön Julkaisut-sarjassa.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Raportti perustuu Tilastokeskuksen tietoihin maakuntien väestörakenteesta ja taloudellisesta tilanteesta sekä Kunnallisalan kehittämissäätiön maakuntapuntaritutkimuksen kyselyaineistoon, jonka Kantar Public keräsi tammikuussa 2023.

Maakuntien välillä ei ole merkittäviä eroja siinä, kuinka tyytyväisiä niiden asukkaat ovat maakuntansa asuinviihtyvyyteen. Sitä vastoin tyytymättömyys sote-palveluihin on keskitasoa yleisempää taloudelliselta tilanteeltaan keskitasoa heikommissa maakunnissa. Johdonmukaista ja odotettua on, että objektiivisiin tekijöihin perustuvan talousvertailun häntäpään maakunnissa asukkaat ovat keskimääräistä tyytymättömämpiä maakuntansa elinoloihin ja taloudelliseen tilanteeseen.

Maakuntien tulevaisuuteen liittyvät käsitykset pohjautuvat arvioihin nykytilanteesta. Yleinen toiveikkuus oman maakunnan tilan suotuisasta kehityksestä tulevien vuosien aikana liittyy kaikissa maakunnissa vahvasti siihen, kuinka myönteiseksi vastaajat arvioivat oman maakuntansa nykytilan.

Lisäksi monet ulkoisten olosuhteiden isot muutokset – kuten koronapandemia ja sen vaikutukset julkiseen talouteen sekä Venäjän hyökkäysota Ukrainaan taloudellisine seurauksineen – näkyivät sydäntalvella 2023 toteutetun maakuntapuntarin tuloksissa. Kansalaisilla oli tuolloin hyvin vähän uskoa asumisen hinnan myönteiseen kehitykseen. Tämä johtui energian rajusta hinnannoususta yhdistettynä merkittävästi kohonneeseen inflaatioon. Muutoinkin heikenneet talousnäkymät näkyivät kehityspessimisminä maakuntien tulevaisuuden suhteen.

Rakennetekijät ja kansalaisten suhtautuminen eivät kuitenkaan aina näytä olevan suoraviivaisessa vaikutussuhteessa toisiinsa. Jos maakunnalla menee riittävän hyvin, lähes kaikki ovat siitä samaa mieltä tai jos maakunnalla menee riittävän huonosti, siitäkään eri väestöryhmät eivät juurikaan voi olla eri mieltä. Tämä selittänee sitä, miksi kyselyvastaajien koulutus- ja tulotason yhteydet tilannearvioihin ja kehitysoptimismiin jäivät vähäisiksi monissa taloudellisen tilanteen kärki- ja häntäpään maakunnissa.

Löydät raportin täältä.

 

Julkaisun tiedot:

Borg, Sami (2023) Maakunnat vertailussa. Taustaraportti maakuntien rakennetekijöistä ja KAKSin maakuntapuntareista. Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisu 60. Helsinki: KAKS.


Lisätietoja
tutkimuspäällikkö Sami Borg
Kunnallisalan kehittämissäätiö
sami.borg@kaks.fi
050-345 0811

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.