uutiset / 22.10.2017

Kunnissa plussaa työolosuhteet ja työpaikkojen pysyvyys, miinusta henkilöstön vaikutus – ja etenemismahdollisuudet, työn tuottavuus ja tehokkuus

Kansalaisten kuntatyönantajalle antama yleisarvosana on verraten hyvä (57 % antaa erittäin tai melko hyvän, 27 % erittäin tai melko huonon arvosanan), käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta. Erittäin hyviä yleisarvosanoja annetaan hyvin vähän (4 %).

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Parhaan arvosanan kunta-ala saa työolosuhteista yleensä (64 %), työpaikkojen varmuudesta ja pysyvyydestä (62 %) sekä sukupuolten tasa-arvon toteutumisesta (56 %). Myös työilmapiiri (44 %) arvioidaan huomattavan laajasti hyväksi.

Kuntien kyvystä houkutella henkilöstöä palvelukseensa antaa hyvän arvosanan (44 %) ainoastaan hieman useampi kuin huonon (40 %). Palkkaus ja palkkakehitys kääntävät viisarin jo pakkaselle. Suomalaisista kaksi viidestä (40 %) arvioi kuntien palkkauksen hyväksi ja lähes joka toinen (45 %) lähinnä huonoksi.

Vieläkin varauksellisemman sävyn saavat tulokset tarkasteltaessa henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia työhön, uralla etenemismahdollisuuksia sekä kunta-alan töiden tuottavuutta ja tehokkuutta. Nämä ovat selkeästi kuntien työnantajakuvan heikkouksia. Suomalaisista joka toinen antaa huonoja arvosanoja ja hyviä korkeimmillaankin vain kolmannes.

Vaikka palkkatasoa sinänsä pidetään usein huonona, niin moni kansalainen arvioi palkkauksen kuntien töissä riittävän hyväksi. Huonona palkkatasoa pitävät etenkin koulutetut ja toimihenkilöammateissa toimivat. Keski-ikäiset ovat kriittisempiä kuin nuoret ja ikääntyneet.

Työn tuottavuutta ja tehokkuutta koskevat arviot jakaantuvat myös melko voimakkaasti. Kolmannes (33 %) väestöstä on tyytyväinen työn tuottavuuteen. Lähes joka toinen (47 %) antaa huonoja arvosanoja. Kuntatyön tuottavuutta ja tehokkuutta epäilevät keskimäärää useammin ylemmät toimihenkilöt, yrittäjät ja kokoomuksen kannattajat. Kuntien palveluksessa olevat arvioivat työn tuottavuuden ja tehokkuuden hyväksi (51 %).

Esimiestoimintaa ja johtamista koskevat arviot painottuvat enemmän kielteisen (38 %) kuin myönteisten (33 %) arvioiden suuntaan. Ylemmät toimihenkilöt, yrittäjät ja perussuomalaisten tukijat ovat keskimäärää selvästi kriittisempiä. Kuntien palveluksessa olevista lähes joka toinen (47 %) on tyytymätön esimiestoimintaan ja johtamiseen.

Kuntien palveluksessa olevien mielestä suurimmat ongelmat ovat palkkaus (77 %), uralla etenemismahdollisuudet (73 %) ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet omaan työhön (71 %). Kuntatyöntekijät puolestaan kiittelevät työpaikkojen pysyvyyttä (74%), sukupuolten tasa-arvon toteutumista (72 %), työilmapiiriä (67 %) ja kuntaa työnantajana (63 %).

Tutkimuksen taulukot luettavissa tästä.

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy (aiemmin TNS Gallup Oy). Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 15.-20.9 2017. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1.000. Vastaajat edustavat maamme 18 – 75 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätietoja: Asiahenkilö Antti Mykkänen, 040 057 0087.

#kuntatyönantajat #kyselytutkimus

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.