uutiset / 07.07.2017

Kansa: Soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen

Enemmistö (54 %) suomalaisista on sitä mieltä, että soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön kansalaistutkimuksesta. Reilu viidennes (21 %) katsoo, että tärkein tavoite on hillitä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia. Vajaa viidennes (18 %) pitää ensisijaisena tavoitteena ihmisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Naisten mielestä soten keskeisimmän tavoitteen pitäisi olla palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen (63 %). Miehistä tälle kannalle asettuu alle puolet (45 %). Miehistä vajaa kolmannes (31 %) pitää tärkeimpänä tavoitteena kustannusten kasvun hillitsemistä.

Joka toinen uskoo soten tärkeimpien tavoitteiden toteutuvan huonosti

Lähes joka toinen (47 %) uskoo, että soten tärkeimmät tavoitteet toteutuvat joko melko tai erittäin huonosti. Hyvään lopputulokseen luottaa vain yksi seitsemästä (14 %). Viidesosa (21 %) otaksuu tavoitteiden toteutuvan jotenkuten (ei hyvin eikä huonosti).

Epäusko soten tärkeimpien tavoitteiden toteutumiseen leimaa etenkin vasemmiston ja vihreiden kannattajia. SDP:n (65 %) ja vasemmistoliiton (69 %) tukijoista kaksi kolmesta arvioi tärkeimpien tavoitteiden toteutuvan melko tai erittäin heikosti. Vihreiden kannattajista enemmistö (54 %) uskoo heikkoon lopputulokseen. Myös perussuomalaisten tukijoista joka toinen on epäileväinen (51 %).

Keskustan (52 %) kannattajista enemmistö luottaa soten tavoitteiden toteutuvan melko tai erittäin hyvin. Kokoomuksen tukijat ovat varauksellisempia. Kokoomuksen kannattajista vain neljännes (24 %) luottaa hyvään lopputulemaan. Kolmannes (33 %) kokoomuslaisista arvioi tavoitteiden täyttyvän jollakin tavoin, ei hyvin eikä huonosti. Perussuomalaisten tukijoista joka toinen arvioi soten tärkeimpien tavoitteiden toteutuvan lähinnä heikosti.

Enemmistö suhtautuu myönteisesti tai neutraalisti julkisten sote-palveluiden kilpailutukseen – kannatus lisääntynyt

Suomalaisista enemmän kuin kaksi viidestä (44 %) suhtautuu periaatteessa myönteisesti siihen, että julkiset sote-palvelut tuotetaan sekä julkisissa että yksityisissä yrityksissä. Vajaa neljännes (22 %) vastustaa sote-palveluiden kilpailuttamista. Neljännes (25 %) asettuu välimaastoon, ei koe asiaa myönteiseksi, muttei myöskään kielteiseksi asiaksi.

Edellisen kerran suhtautumista tiedusteltiin vuoden 2016 kesällä. Sote-palvelujen tuottaminen sekä julkisissa että yksityisissä yrityksissä viehättää aiempaa useampaa (38 % à 44 %).

Julkisten sote-palvelujen tuottaminen sekä julkisissa että yksityisissä yrityksissä miellyttää etenkin kokoomuksen (80 %) ja keskustan (67 %) kannattajia. Oppositiopuolueiden kannattajilla on enemmän epäilyksiä. Kolmannes (34 %) kannattaa, neljännes suhtautuu neutraalisti ja reilu kolmasosa (36 %) suhtautuu kielteisesti.

Tutkimuksen taulukot luettavissa tästä.

Tutkimuksen toteutus

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy (aiemmin TNS Gallup Oy). Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 2.-7.6 2017. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1.044. Vastaajat edustavat maamme 18 – 75 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätietoja: Asiamies Antti Mykkänen, 0400-570087.

#gallup #kansalaiset #maakunta #sote

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.