23.02.2021

Tutkimus nuoriso-, vanhus- ja vammaisneuvostojen vaikutusvallasta

Rahoituksen saaja: Åbo Akademi
Myönnetty rahoitus: 30 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Demokratia
Oppilaitos: Åbo Akademi
29.06.2020

Hemvårdsstödets kommuntillägg och dess inverkan på kvinnors arbetskraftsdeltagande

Rahoituksen saaja: Unna Heimberg
Myönnetty rahoitus: 1500 €
Tutkimuksen tyyppi: Pro gradu -työ
Tutkimuksen aihepiiri: Sosiaalitoimi
Oppilaitos: Åbo Akademi
09.01.2014

Miten luottamus esimieheen ja muihin ihmisiin työpaikalla vaikuttaa työntekijöiden eläkeaikomuksiin

Rahoituksen saaja: Charlotte Muurinen
Tutkimuksen tyyppi: Pro gradu -työ
Tutkimuksen aihepiiri: Muut
Oppilaitos: Åbo Akademi