uutiset / 28.01.2023

Luottamus takseihin on romahtanut – ulkomaan lentoliikenne luotettavinta

Luottamus takseihin on romahtanut viidessä vuodessa, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta. Vuonna 2017 takseihin luotti reilut neljä viidestä (vähintään melko paljon 84 %), joulukuussa 2022 enää reilut kaksi viidestä (43 %). Epäluottamuksensa ilmaisi lähes joka toinen (48 %). Epäluottamus on myös tasaista kaikissa vastaajaryhmissä.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Enemmistö suomalaisista luottaa erittäin tai melko paljon siihen, että suurin osa julkisesta liikenteestä toimii hyvin maassamme. Eniten luotetaan ulkomaan lentoliikenteeseen (79 % luottaa erittäin tai melko paljon). Lähes yhtä paljon luottamusta herättää myös kaukojunaliikenne maassamme (75 %). Sen jälkeen tulevat järjestyksessä metro-/raitiovaunuliikenne (64 %), paikallisjunaliikenne (64 %), linja-autot kaukoliikenteessä (63 %) ja paikallistasolla (56 %). Kotimaan lentoliikennekin saa nipin napin enemmistön (51 %) luottamuksen.

Mielipiteet ovat muuttuneet vuodesta 2017, jolloin näkemyksiä julkisen liikenteen palveluista selvitettiin edellisen kerran. Näkemykset lento- ja linja-autoliikenteen sekä taksipalvelujen toimivuudesta ovat kielteistyneet. Usko paikallis- ja kaukojunaliikenteen toimivuuteen näyttäisi puolestaan hieman kohentuneen aiemmasta.

Pääkaupunkiseudulla ihastellaan metro-/raitiovaunuliikennettä

Asuinalue on yhteydessä näkemyksiin julkisen liikenteen toimivuudesta. Pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla asuvat luottavat muita enemmän etenkin siihen, että linja-autot ja junat paikallisesti sekä metro/raitiovaunut toimivat hyvin. Pääkaupunkiseudulla ihastellaan erityisesti metro-/raitiovaunuliikennettä. Taksiliikenteeseen ollaan varsin tyytymättömiä kaikkialla maassa. Paikallis- ja kaukoliikenteen linja-autojen sekä paikallisjunien palvelutaso hiertää keskimäärää enemmän etenkin maaseutumaisissa kunnissa asuvia. Lentoliikenteeseen ollaan tyytymättömimpiä Väli- ja Pohjois-Suomessa, missä myös lentojen määrä on vähentynyt.

Puoluekannan mukaan tarkasteltuna perussuomalaisten tukijat ovat järjestään keskimäärää tyytymättömämpiä julkisen liikenteen palveluita kohtaan, pois lukien kotimaan lentoliikenne. Kokoomuksen tukijat suhtautuvat muita varauksellisemmin kotimaan lentoliikenteeseen. Vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat luottavat muita enemmän metro-/raitiovaunuliikenteeseen.

Koko tutkimusosion pääset lukemaan täältä.

Tutkimuksen toteutus. KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar Public. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 2.-7.12.2022. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1.029. Vastaajat edustavat maamme 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätietoja: Asiamies Antti Mykkänen, 0400-570087.

1 kommentti

  1. Kyselyssä segmentoitiin vastaajia monin tavoin, muttei sen mukaan miten paljon tai kuinka usein vastaaja on käyttänyt kyseistä julkista liikennemuotoa esim. viimeisen vuoden aikana. Tulosten luotettavuus kärsii tästä syystä erittäin paljon ja syntyy helposti suuria tulkintaharhoja.

    Kuvaavaa on että tulosten mukaan maaseudulla ei luoteta metroon, raitiovaunuihin eikä paikallisjuniin, kun taas pääkaupunkiseudulla luottamus näihin on luja. Ihan totta!!?? Mitä tämä kertoo kyseisten liikennemuotojen luotettavuudesta? Työttömistä 47 % ei luota taksiliikenteeseen, 23 % ei luota kotimaan lentoliikenteeseen ja ainoastaan 9 % ei luota ulkomaan lentoliikenteeseen. Perustuvatko nämä luvut kyseisten liikennemuotojen säännöllisestä käytöstä johtuviin käytännön kokemuksiin?

    Jos kysymyspatteriin lisättäisiin ”Kuinka usein olet käyttänyt kyseistä liikennemuotoa viimeisen vuoden aikana (tai 6 kk)”, saataisiin olennaista tietoa siitä miten liikennemuodon käyttö ja kokemukset tästä vaikuttavat kuluttajien käsityksiin. Nyt kyseessä on pitkälti mielikuvatiedustelu, mitkä mielikuvat saattavat monilta osin perustua pitkälti muuhun kuin luotettavuudesta saatuihin omiin kokemuksiin.

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.