uutiset / 27.04.2024

Kansalaiset luottavat maan taloutta koskevissa asioissa eniten suomalaisiin taloustieteilijöihin ja tutkimuslaitoksiin

Kunnallisalan kehittämissäätiön kevään 2024 Ilmapuntari-tutkimuksessa selvitettiin kansalaisten näkemyksiä siitä, kuinka totuudenmukaisiksi eri tahojen puheet, lausunnot ja viestit koetaan Suomen talouden tilasta. Kyselyaineisto kerättiin huhtikuun alkupuolella juuri ennen maan hallituksen kehysriihipäätöksiä. Vastaajat arvioivat 12 eri tahoa neliportaisella asteikolla.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Luottamus arvioihin maan talouden tilasta vaihtelee osin paljonkin sen mukaan, kannattaako kyselyvastaaja hallitus- vai oppositiopuoletta. Sdp:n, vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajat luottavat asiassa keskimääräistä enemmän ammattiyhdistysliikkeeseen, kun taas kokoomuksen ja perusuomalaisten kannattajat keskimääräistä enemmän maan hallitukseen, pääministeriin ja valtionvarainministeriöön.

Enemmistö kansalaisista arvioi kahdeksan tahon viestinnän maan talouden tilasta olevan ainakin melko totuudenmukaista. Minkään tahon viestintää ei suoranaisesti kyseenalaisteta. Toisaalta yhdenkään tahon sanomaa ei myöskään pidetä täysin totuudellisena. Eniten luottamusta kohdentuu suomalaisiin taloustieteilijöihin ja tutkimuslaitoksiin. Neljä viidestä arvioi suomalaisten taloustieteilijöiden ja tutkimuslaitosten (79 %) viestinnän totuudenmukaiseksi tai melko totuudenmukaiseksi.

Kaksi kolmesta luottaa myös valtiovarainministeriön virkamiesten (68 %), pankkien (68 %), kansainvälisten luottoluokittajien (64 %) ja ulkomaisten taloustieteilijöiden (63 %) lausumiin. Lisäksi enemmistö kansasta luottaa talousviestinnässä maan hallitukseen (57 %), tiedotusvälineisiin (55 %) ja pääministeriin (53 %).

Kolme organisaatiotahoa erottuu päinvastaiseen suuntaan siinä mielessä, että enemmistö kansalaisista ei luota niiden viestintään maamme talouden tilasta. Suomalaisista lähes joka toinen (48 %) arvioi ammattiyhdistysliikkeen viestit vain vähän tai ei lainkaan totuudelliseksi. Enemmän kuin kaksi viidestä kokee opposition (46 %) sekä työnantaja- ja yrittäjäjärjestöjen (44 %) viestinnän arveluttavaksi maan talouden tilaa koskevissa asioissa.

Lue koko tutkimusosio täältä.

Lisätiedot: tutkimuspäällikkö Sami Borg, KAKS, sami.borg@kaks.fi, p. 050-345 0811

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Verian (aiemmin Kantar Public). Tutkimusaineisto on koottu internetpaneelissa 5.–10.4.2024. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1.055. Vastaajat edustavat maamme täysi-ikäistä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.