uutiset / 26.05.2018

Kansalaiset: Kansaneläke riittämätön – ansiosidonnainen työttömyystuki riittävä

Kansaneläke on riittämätön. Tätä mieltä on selvä enemmistö suomalaisista (60 % täysin tai jokseenkin riittämätön), käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön kansalaistutkimuksessa sosiaaliturvaetuuksien riittävyydestä. Erityisen tyytymättömiä kansaneläkkeen tasoon ovat SDP:n (74 %) ja Vasemmistoliiton (71 %) kannattajat, työntekijät (70 %), SAK:n (70 %) ja STTK:n jäsenet.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Enemmän kuin kaksi viidestä (45 %) arvioi, että työeläkkeet ovat kelvollisella tasolla. Työeläkkeeseen kohdistuu vain reilun kolmanneksen (36 %) tyytymättömyys. Työeläkkeet närästävät keskimäärää enemmän SDP:n (53 %) ja SAK:n (51 %) jäseniä. Korkeasti koulutetuista, ylemmistä toimihenkilöistä ja hyvätuloisista selvä enemmistö arvioi työeläkkeiden tason riittäväksi.

Opintotukea pitää riittämättömänä vajaa puolet (49 %). Tätä mieltä ovat erityisesti kaikki alle 40-vuotiaat.

Enemmistö suomalaisista pitää viittä etuutta kahdestatoista riittävinä. Nämä ovat ansiosidonnainen työttömyystuki (64 %), lapsilisä (62 %), yleinen asumistuki (61 %), äitiyspäiväraha tai vanhempain päiväraha (54 %) ja toimeentulotuki (50 %).

Lähes joka toisen mielestä myös lasten kotihoidon tuen (48 %), sairauspäivärahan (48 %), työmarkkinatuen, työttömyyden peruspäivärahan (48 %) taso on riittävä. Vain noin neljännes arvio, että nämä etuudet ovat riittämättömiä. Kotihoidon tuen tasoa pidetään riittämättömänä toimihenkilöiden, yrittäjien, suurituloisten, pääkaupunkiseudulla ja maaseudulla asuvien keskuudessa.

Työmarkkinatukeen (37 %) kohdentuu reilun kolmanneksen tyytymättömyys. Työttömistä lähes joka toinen (47 %) arvioi työmarkkinatuen, työttömyyden peruspäivärahan riittämättömäksi ja kaksi viidestä (41 %) riittäväksi.

Naiset pitävät kaikkia sosiaalietuuksia riittämättömämpinä kuin miehet. Enemmistö miehistä pitää kaikkia sosiaaliturvaetuuksia riittävinä lukuun ottamatta kansaneläkettä ja opintotukea.

Hallitus- ja oppositiopuolueiden kannattajilla on hieman erilaisia painotuksia arvioissaan. Hallituspuolueiden kannattajat ovat oppositiopuolueiden tukijoita tyytyväisempiä kaikkiin sosiaaliturvaetuuksiin. Koulutus ja sosiaalinen hyväosaisuus lisää taipumusta arvioida eri etuudet riittäviksi. Varsinkin korkea-asteen koulutuksen saaneet ja ylemmät toimihenkilöt ovat keskimäärää useammin tyytyväisiä eri etuuksiin.

Koko tutkimusosio luettavissa tästä.

Tutkimuksen toteutus

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimuksessa vastaajilta tiedusteltiin kuinka riittäviä tai riittämättömiä ovat erilaiset sosiaaliturvaetuudet tai sen luonteiset etuudet. Arvioitavia etuuksia oli kaikkiaan kaksitoista. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 23.-28.3 2018. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 028. Vastaajat edustavat maamme 18 – 79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätietoja: Asiamies Antti Mykkänen, 040 057 0087.

#sosiaaliturvaetuudet

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.