uutiset / 18.08.2014

Ex-kansliapäällikkö Markku Lehto: Hyvinvointi ei tule kädet ristissä odottamalla

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Palvelujärjestelmää on uudistettava asiakkaan ja potilaan ehdoilla ja edellytyksillä. Kaavailtujen sosiaali- ja terveyspiirien on keskityttävä peruspalvelujen eli etulinjan vahvistamiseen. Jos kunnallista palvelua ei saa määräajassa, on oltava oikeus valita yksityinen palvelu. Näin toteaa VTT, dosentti ja sosiaali- ja terveysministeriön entinen kansliapäällikkö Markku Lehto KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön uusimmassa Polemia- kirjassa “Markkinat, sosiaaliturva ja yksilön voima”. Lue koko kirja täältä.

Kuntien on puolestaan keskityttävä sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien ehkäisyyn. Ne voivat parhaiten tarjota puitteet, jotka johtavat pois syrjäytymisen ja unohduksiin jäämisen polulta. Saattamalla yhteen paikalliset toimijat kuten opettajat, lääkärit, sosiaalityöntekijät ja yrittäjät, kunnat voivat avata väyliä kohti parempaa elämän hallintaa. Sote-uudistuksen on tarjottava siihen oikeat kannusteet.
Sote- ja eläkeuudistus hämmentävät kansalaisia. Sen ymmärtää, kun asiaa katsoo asiakkaan, potilaan tai eläkeikää lähestyvän silmin. Uudistukset saisivat vauhtia, jos ihmiset tuntisivat niiden aidosti parantavan omaa elämänhallintaansa, lääkäriin pääsyä ja uuden työn löytymistä.

Nuorisotakuun kokemat vaikeudet ovat ajankohtainen esimerkki toimintamallien puutteista. Nuorten ja ikääntyneiden työllistymisen esteenä ei ole raha, vaan yhteiskunnassa vallitsevat ennakkoluulot, väärät etuoikeudet, kyvyttömyys uudistua ja henkinen laiskuus. Koulutuksen ja työn voi yhdistää uusilla tavoilla. Työttömyyden ja työn saumakohtien yli voidaan rakentaa enemmän siltoja. Esimerkkeinä työn vieminen oppilaitoksiin, työn uusi jäsentely, työpoolit ja -pankit. Ideoille on annettava tilaa ja toimivia malleja on vietävä järjestelmällisesti eteenpäin.

Sosiaaliturvan avulla on tasattu sairauden, työttömyyden, huoltajuuden ja vanhuuden synnyttämiä taloudellisia riskejä. Ongelmia ei kuitenkaan ratkaista vain hallintoa ja etuuksia muuttamalla. Ihminen haluaa olla aktiivinen toimija. Elämänhallinnalle antaa perustan arvostettu ja mielihyvää tuottava tekeminen. Toimintakyvyn parantaminen on askel elämänhallinnan tiellä.

Lisätietoja: Markku Lehto, 050-5551333.

 

Jaa

 

#Polemia

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.