Tutkimushankkeet / 28.12.2015

Palkitsemisjärjestelmien vaikuttavuus kunta-alalla

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Hankkeen tavoitteena on rakentaa vapaasti käytössä oleva tietopankki kunta-alan palkitsemiseen liittyvistä haasteista ja ratkaisumalleista www-sivuille. Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa kunta-alan palkitsemisen menestystekijöistä vastaamalla yksityiskohtaisemmassa suunnitelmassa esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Tietopankkiin koostetaan myös tietoa muista, aiemminemattomista Palkitsemisen tutkimusohjelman kuntien palkitsemisjärjestelmiä koskevista tutkimustuloksista. Lisäksi tietopankkiin kootaan yleistajuisessa muodossa muiden Suomessa tehtyjen, kunta-alan palkitsemista koskevien tutkimusten tuloksia.

Rahoituksen saaja: Aalto yliopisto, Teknillinen korkeakoulu
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Hallinto ja johtaminen
Oppilaitos: Aalto yliopisto