Tutkimushankkeet / 28.12.2015

Johtamisen duaalimalli kuntien sosiaali- ja terveyspalvelussa – tutkimushanke

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Hankkeessa tutkitaan johtamisen duaalimallia kuntien sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tutkimus tuottaa tietoa kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallisen johdon ja kunnan poliittisen johdon keskinäisestä vuorovaikutuksesta ja sen onnistumista edistävistä tekijöistä. Kyselyllä, kyselyyn perustuvalla avaintoimijoiden haastatteluilla ja kuntien kanssa pidettävillä yhteistyöseminaareilla selvitetään johtamisen duaalimallin kriittiset kohdat ja vuorovaikutuksen onnistumista edistävät tekijät sekä niiden toiminnan mekanismit. Tavoitteena on muodostaa tutkimustietoon perustuva malli, joka auttaa tunnistamaan ja kehittämään poliittisen johtamisen vahvuutta edustuksellisen demokratian osalta ja johtamisen liikkumavaraa toiminnallisen johdon osalta kuntien sosiaali- ja terveyspalvelussa.

Rahoituksen saaja: Itä-Suomen Yliopisto
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Hallinto ja johtaminen
Oppilaitos: Itä-Suomen yliopisto