Lisensiaatin työ / 09.12.2011

Ikääntyvä juova nainen. Laadullinen review-tutkimus yli 55-vuotiaiden naisten ongelmalliseen alkoholinkäyttöön kohdistuvasta tutkimustiedosta

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Tutkimushanke kohdentuu ikääntyvien ja iäkkäiden, yli 55-vuotiaiden naisten alkoholin käyttöön ja alkoholiongelmiin. Tutkimuksessa tarkastellaan ikääntyneiden naisten alkoholiongelmiin kohdistuvaa kotimaista ja kansainvälistä tutkimusta ja kootaan ja selvitetään kotimaisten ja kansainvälisten tutkimusten kysymyksenasetteluja, menetelmiä, tuloksia ja jatkotutkimusten aiheita. Tutkimuksen kautta saadaan kokonaisvaltainen käsitys olemassa olevasta tutkimustiedosta, joka voidaan hyödyntää palvelujen kehittämisessä sekä jatkotutkimusten suuntaamisessa. Tutkimustieto ikääntyvien ja erityisesti ikääntyvien naisten runsaasta tai ongelmallisesta alkoholinkäytöstä tai siihen liittyvistä interventiomenetelmistä on ollut vielä toistaiseksi vähäistä Suomessa ilmeisestä tutkimustarpeesta huolimatta.

Rahoituksen saaja: Taina Heino
Tutkimuksen tyyppi: Lisensiaatin työ
Tutkimuksen aihepiiri: Sosiaalitoimi

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.