Kunta, käyttäjä, markkinavoima. Kunnallisen monopolin ohjaus ja johtaminen

Kirjoittanut: Jukka Jääskeläinen
Julkaisu:

Valtiotieteen maisteri Jukka Jääskeläisen tutkimuksessa on selvitetty kunnallisen palvelutuotannon vaihtoehtoisia ohjausmalleja. Kunta, käyttäjä, markkinavoima -julkaisussa haetaan esimerkkitapausten pohjalta vastausta mm. kysymyksiin, kannattaako kunnallisia palveluita yksityistää, yhtiöittää, kilpailuttaa tai siirtää kokonaan markkinavoimien ohjattaviksi, onko yksityistäminen realistinen vaihtoehto tai voidaanko julkisia palveluita siirtää käyttäjien omille organisaatioille.

Suurin osa kuntien palveluista – esimerkiksi koulut, terveydenhuolto, tiet, kadut sekä vesi- ja viemäriverkostot – ovat luonteeltaan ns. kunnallisia monopoleja. Niiden altistaminen kilpailu-uhalle tai todelliselle markkinakilpailulle, julkisuuden ja tiedottamisvelvollisuuksien lisääminen sekä asiakaspalautteen korostaminen ovat tutkimuksen mukaan keskeisimmät keinot tehostaa palvelutuotantoa.

Kunnan olisi tutkimuksen mukaan järkevää keskittyä koordinoimaan palvelutuotannon ydintä, jolloin nykyisistä organisaatioista saattaisi jäädä jäljelle vain hallinnoiva ja palveluita tilaava organisaatio. Palvelut tai ainakin useat tuotantoa tukevat sivutoiminnot voisivat olla yksityisten, keskenään kilpailevien yksiköiden alihankintana tuottamia. Kunnan saattaa olla järkevää ylläpitää myös omaa palvelutuotantoa, elleivät palvelujen tuotantomarkkinat toimi.

Tutkimuksen mukaan markkinavoimia voidaan käyttää useilla tavoin organisaation ohjausvälineenä. Näin markkinavoimia voidaan käyttää myös demokraattisen kontrollin apuna. Julkisen tilaajayksikön on kuitenkin pidettävä huolta markkinoiden toimivuudesta ja luotava tehokkaat ja toimivat valvontajärjestelmät. Palveluiden tuottajia ei saa päästää päättämään itse omasta valvonnastaan

Lataa julkaisu

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.