uutiset / 02.02.2011

Yli 800 000 euroa kuntatutkimukseen

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

KAKS (Kunnallisalan kehittämissäätiö) kohdensi vuonna 2010 noin 630 000 euroa kunnallisalan tutkimukseen. Edistääkseen kuntatutkimusta KAKS osallistui myös yliopistojen pääomitukseen 195 000 eurolla. Suomi, Eurooppa ja maailma – seminaari

23 tutkijaa sai säätiöltä apurahan ja säätiö myönsi rahoituksen seitsemään tutkimushankkeeseen.

KAKS osallistui yliopistojen pääomittamiseen edistääkseen kuntatutkimusta. Rahoitusta myönnettiin yhteensä 195 000 eurolla, joka valtion kertoimen myötä merkitsee vajaan 700.000 euron pottia yliopistoille. Tukea saivat: Helsingin – (30.000 €), Itä-Suomen- (20.000 €), Jyväskylän – (25.000 €), Lapin – (15.000 €), Lappeenrannan teknillinen – (15.000 €),Oulun – (20.000 €), Tampereen – (30.000 €), Turun – (25.000 €) ja Vaasan yliopisto (15.000 €).

Lisätietoja: tutkimusasiamies Veli Pelkonen, 0400-815 527

Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoitus vuonna 2010:

Itä-Suomen yliopisto, ”Johtamisen duaalimalli kuntien sosiaali- ja terveyspalveluissa”
70 000 euroa

Tampereen yliopisto, ”Köyhyys kuntatyön haasteena”
80 000 euroa

Tampereen yliopisto, ”Kuntien innovaatiojärjestelmää etsimässä”
80 000 euroa

Palkansaajien tutkimuslaitos, ”Kunnallisveroprosentin määräytyminen”
40 000 euroa

Tampereen yliopisto, ”Pitkäaikaishoito kahtena viimeisenä elinvuotena”
90 000 euroa

Aalto-yliopisto, ”Sovittelu maankäyttö- ja ympäristöriidoissa”
30 000 euroa

Suomen Kuntaliitto, Kuntien vaakunakokoelman täydentäminen
6 000 euroa

HM Niklas Lundström, Vaasan yliopisto, ”Pirulliset kuntaliitokset – väitöstyö”
36 000 euroa

HM Anni Jäntti, Tampereen yliopisto, ”Kunnan ja kuntajohdon roolin muutos kunnan päätösvallan ja tehtävien vähentyessä – väitöstyö”
18 000 euroa

TtM Maria Valtokari, Oulun yliopisto, ”Erikoissairaanhoidon hoitotakuun toteutuminen vuosina 2006-2010 – väitöstyö”
18 000 euroa

HM Risto A Niemelä, Tampereen yliopisto, ”Kuntajohtajainstituutio toimintaympäristön puristuksessa – väitöstyö”
18 000 euroa

YTT, KM Anita Mattila, Itä-Suomen yliopisto, ”Järjestöt sosiaalisena työllistäjänä – post doc työ”
18 000 euroa

VTM Jarkko Heinonen, Turun yliopisto, ”Kunnan päätöksenteon vaikutus yritysten toimintaedellytyksiin – väitöstyö”
18 000 euroa

HM Heikki Saxen, Tampereen yliopisto, ”Länsimaisen vapaus- ja oikeudenmukaisuusajattelun aatehistoria terveyden etiikan näkökulmasta – väitöstyö”
54 000 euroa

TM Heidi Sipiläinen, Itä-Suomen yliopisto, ”Yli 65-vuotiaiden henkilöiden kaltoin kohtelu pitkäaikaisessa laitoshoidossa ja palveluasumisen yksiköissä – väitöstyö”
18 000 euroa

VTT Tomi Venho, ”Suomalaisen vaalirahoituksen perustutkimus – post doc työ”
18 000 euroa

FM Teemu Makkonen, Helsingin yliopisto
matka-apuraha 1 000 euroa

TtM Tarja Välimäki, Itä-Suomen yliopisto
matka-apuraha 1500 euroa

HTT, OTL Kauko Heuru, dosentti Erkki Mennola, professori Aimo Ryynänen
”Kunta – kunnallisen itsehallinnon perusteet” – toinen, uudistettu painos
julkaisuapuraha 1 200 euroa

Kunnallisalan kehittämissäätiön hallinnassa olevien rahastojen apurahat vuonna 2010

Kati Ukkonen, Tampereen yliopisto, ”Kuntien ja alueiden vaikuttaminen Euroopassa – Alueiden toimistot Brysselissä”
Suomen Kunnallisliiton rahastosta apuraha
1 200 euroa

Eija Heinola, Jyväskylän yliopisto, ”Kriisikunnan ja valtion suhde”
Suomen Kunnallisliiton rahastosta apuraha
1 200 euroa

Mikko Mehtonen, Tampereen yliopisto, ”Kärpäspaperivaikutus Suomessa”
Artturi Hiidenheimon rahastosta apuraha
1 200 euroa

Heikki Saxen, Tampereen yliopisto, ”John Rawlsin oikeudenmukaisuusteorian ja poliittisen liberalismin merkitys länsimaisessa yhteiskunta-ajattelussa”
Mikko Jokelan rahastosta apuraha
1 200 euroa

Kaija Annikki Halonen,Lappeenrannan teknillinen yliopisto, ”Alaistaidot kuntaorganisaatiossa, Case Kaakon kaksikko”
Hallintososionomien rahastosta apuraha
1 200 euroa

Markus Syrjänen, Helsingin yliopisto, ”Suurten kaupunkialueiden optimaalinen kuntarakenne Suomessa”
Jalo Lahdensuon rahastosta apuraha
1 200 euroa

Jukka Kuisma, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, ”Ihmisten johtamisen vaikutus työhyvinvointiin”
Aarne Eskolan rahastosta apuraha
1 200 euroa

Tuula Tuominen, Itä-Suomen yliopisto, ”Syrjäytynyt – minäkö?, nuorten miesten syrjäytyminen”
Suomen Kunnallisliiton rahastosta apuraha
4 000 euroa

Johanna Jalonen, Tampereen yliopisto, ”Nuori yksinhuoltaja äitiyden ja aktivointipolitiikan ristipaineessa”
Paavo Pekkasen rahastosta apuraha
1 500 euroa

Jaa

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.