Presidentti Tarja Halonen, Harri Mantila, Kirsti Salonen, Eila Runsala ja Reino Tuovinen. uutiset / 15.02.2023

Vuoden 2023 Arjen turvaajat: Harri Mantila Maskusta, Eila Runsala Suupohjalta, Kirsti Salonen Rovaniemeltä. Kunniamaininnan sai Reino Tuovinen Pielavedeltä

Rehtori Harri Mantila Maskusta, kotihoidon johtaja Eila Runsala Suupohjalta ja kuntoutusohjaaja Kirsti Salonen Rovaniemeltä ovat vuoden 2023 Arjen turvaajat! KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön palkinnot (2 500 euron stipendi ja Matti Peltokankaan Arjen turvaaja -veistos) jakoi presidentti Tarja Halonen KAKSin vuosiseminaarissa ”Kriisit ja selviytyminen” Pikku-Finlandiassa, Helsingissä. Arjen turvaaja -kunniamaininnan sai tänä vuonna tietoliikenneasiantuntija ja vapaaehtoistyöntekijä Reino Tuovinen Pielavedeltä.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Rehtori Harri Mantila Maskusta on ihmisläheinen ja mukana koulun arjessa niin paljon kuin mahdollista

Kurittulan koulu on 425 oppilaan alakoulu, jonne on keskitetty paljon kunnan erityisopetusta. Mantila joutuu työssään niin fyysisesti kuin psyykkisesti raskaisiin tilanteisiin oppilaiden parissa. Nämä tilanteet kuormittavat myös henkilökuntaa, jolloin rehtorin tuki on henkilöstön jaksamisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Mantilan omassa luokassa olevalla oppilaalla todettiin pitkäaikainen sairaus vuonna 2001, minkä vuoksi hän kehitti ja loi toimivan etäopetusmallin. Vuonna 2001 etäopetusta ei ollut vielä käytetty yksittäisen oppilaan koulunkäynnin tukena. Etäopetusmallissa koulusta poissaoleva oppilas seurasi ja osallistui reaaliaikaisesti oman kotiluokan opetukseen. Mantila on ollut mukana järjestämässä etäopetusta eri puolilla Suomea kaikilla kouluasteilla. Hänen kokemuksestaan etäopetuksen parissa oli suurta hyötyä, kun Maskun kunnassa siirryttiin keväällä 2020 etäopetukseen.

Kotihoidon johtaja Eila Runsala on pitkän linjan sote-alan arjen turvaaja ja kehittäjä

Runsala on pitkäjänteisesti kehittänyt niin itseään kuin sote-alan organisaatioiden palveluja, millä on ollut laaja-alainen vaikutus kuntalaisten arkeen ja hyvinvointiin. Hänen työkokemuksensa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä käsittää yli 42 vuoden ajanjakson. Runsalalla on vahva sosiaali- ja terveydenhuollon koulutustausta. Se kertoo hänen kyvystään ymmärtää asioita laaja-alaisesti eri tasoilta. Esihenkilönä hän on aktiivinen, ennakoiva, ihmisten ja asioiden johtaja, joka tekee vahvaa yhteistyötä muun muassa muiden Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hoidon ja hoivan palvelualueen johdon ja esihenkilöiden kanssa. Runsala tuo työyhteisöön positiivisuutta, reippautta ja perehtyy asioihin perusteellisesti sekä suhtautuu innostuneesti uusiin asioihin. Eila jäi eläkkeelle vuoden 2023 alussa.

Kuntoutusohjaaja Kirsti Salonen on vammaistyön lähihoitaja ja puhevammaisten tulkki Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa Rovaniemellä

Kuntoutusohjaajan työssään hänen tehtävänsä on pyrkiä vaikuttamaan asiakaskuntansa elämänlaadun, osallisuuden ja hyvän arjen mahdollisuuksiin vammasta tai sairaudesta huolimatta. Salonen on ollut kehittämässä laajalla Lapin alueella kuntoutusohjauksen mallia erityislapsiperheiden tueksi. Hänen vahvuuksiinsa kuuluu kommunikaatio-osaaminen, perhetyön ja verkostotyön kehittäminen sekä asiakkaan arjessa tapahtuvien kuntoutuksen mahdollisuuksien löytäminen. Yhteistyökumppanien keskuudessa hänet tunnetaan periksiantamattomana, sydämellisenä ja viisaana moniosaajana. Hän kunnioittaa jokaisen perheen oikeutta elää juuri oman näköistään arkea mutta osaa silti ohjata esimerkiksi autisminkirjon oppeja arjen tueksi ja väsyneitä vanhempia byrokratian rattaissa toimimisessa.

Kunniamaininnan saaja: Reino Tuovinen on asentanut Pielaveden kunnassa vapaaehtoistyönään ikääntyneiden ja muiden asiakasryhmien turvapuhelimet noin 30 vuoden ajan

Pitkän työuransa aikana tietoliikenneasentajana ja eläkkeelle jäätyään hän on asentanut, huoltanut, opastanut ja neuvonut vapaaehtoistyönään Pielaveden perusturvan palvelujen piirissä olevia ikääntyneitä ja erityispalvelujen asiakkaita turvapuhelimien ja muiden turvalaitteiden käytössä. Tuovisen tapa kohdata asiakkaat on aina lämminhenkistä ja asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja kyvyt huomioonottavaa. Hänen tarjoaman asiakastyön avulla on pystytty järjestämään lukuisten kuntalaisten kotona pärjääminen ja turvallinen olo. Pielaveden perusturvan turvapuhelinjärjestelmää ollaan siirtämässä uudelle palveluntuottajalle. Tuovinen huolehtii siirtymävaiheessa asiakkaiden uusien laitteiden asennuksen, opastuksen laitteiden käyttöön ja testauksen sekä purkaa vanhat laitteet pois. Tämän hän hoitaa jokaisen asiakkaan luon henkilökohtaisesti käyden.

Onnea Arjen turvaajille!

Lisätietoja: Asiamies Antti Mykkänen, 0400-570087.

3 kommenttia

  1. Yksi Kirstin monista vahvuuksista on se, ettei hän pelkää kertoa huomioitaan asianosaisille riippumatta siitä mitä tahoa tai mitä asia koskee ???? Ihan oikea ????

  2. Hyvä huomio! 🙂 Tässä jutussa on ilmoitettu palkinnon saajien työpaikkojen sijainnit.

  3. Kirsti Salonen on Torniosta ei Rovaniemeltä

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.