uutiset / 06.11.2012

Terveyskeskuksen vuodeosasto on yleisin vanhusten kuolinpaikka

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Vanhainkodeista ja tehostetusta palveluasumisesta vanhukset siirretään yleisimmin terveyskeskuksiin ennen kuolemaa. Puolet vanhoista ihmisistä kuolee terveyskeskuksen vuodeosastolla. Toiseksi yleisin kuolinpaikka on yleissairaala ja kolmanneksi yleisin koti, todetaan Tampereen yliopiston tuoreessa tutkimuksessa. Tutkimuksen Vanhuuden viimeiset vuodet rahoitti ja julkaisi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Moni vanhus kokee useita siirtymiä hoitopaikasta toiseen viimeisenä elinvuotenaan. Julkisessa vanhainkodissa asuvista 45 prosenttia ja julkisessa tehostetussa palveluasumisessa asuvista 12 prosenttia oli hoitopaikassaan koko viimeisen elinvuoden. Loput kokivat useita siirtymiä paikasta toiseen.

Tehostettu palveluasuminen on kasvattanut asemaansa vanhainkodin kustannuksella vanhuusiän pitkäaikaishoidossa. Kokonaisuutena yli 70-vuotiaiden kodin ulkopuolisen pitkäaikaishoidon käyttö kahtena viimeisenä elinvuotena lisääntyi vuodesta 1998 vuoteen 2008.

Valtaosa iäkkäistä ihmisistä asuu kuitenkin kotonaan, ja hoitopaikassa oleminen on yleisempää kuin kotona oleminen vasta kolmen viimeisen elinkuukauden aikana. Kun hyvin vanhojen ihmisten määrä kasvaa lähivuosina nopeasti, lisääntyy myös pitkäaikaishoidon tarve.

Tutkimuksessa selvitettiin pitkäaikaishoidon käyttöä ja kustannuksia kahtena viimeisenä elinvuotena sekä sitä, missä määrin vanhoja ihmisiä hoidetaan pitkäaikaishoidossa elämän loppuun saakka. Tutkimusjoukkoon kuului 316 639 henkilöä, jotka olivat kuolleet vuosina 1998–2008. Tutkittavat olivat 70-vuotiaita tai vanhempia.

Tutkijaryhmässä olivat Leena Forma, Marja Jylhä, Mari Aaltonen, Jani Raitanen ja Pekka Rissanen.

Tutkimuksen aineisto kerättiin Tilastokeskuksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rekistereistä. Tutkittavat palvelut olivat terveyskeskuksen vuodeosasto, jos hoito kesti yli 90 päivää, vanhainkoti ja tehostettu palveluasuminen.

Lisätietoja:
tutkijatohtori Leena Forma 040 190 1604
professori Pekka Rissanen 040 729 2988
tutkimusasiamies Veli Pelkonen (KAKS) 0400 815 527

 

Jaa

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.