uutiset / 16.10.2012

Taloudellisesti vahvoja kuntia vain suurten kuntien ympärille

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Tavoite taloudellisesti vahvoista kunnista toteutuu vuonna 2030 vain suurimmissa kunnissa. Monilla pienillä kunnilla toimintamenot suhteessa kunnan veropohjaan nousisivat hyvin korkeiksi kuntaliitosten jälkeenkin. Radikaalikaan kuntien vähentäminen ei lisää taloudellisesti vahvoissa kunnissa asuvan väestön määrä.

Kaikkien kuntien huoltosuhde heikkenee tulevaisuudessa väestörakenteen muutoksen myötä. Kuntien taloudellinen tilanne ei kuitenkaan ole kiinni pelkästään väestörakenteesta. Kuntien välillä on nykyisinkin suuria eroja sekä palveluiden tuottamisen tehokkuudessa että väestön tulotasossa.

Tällä hetkellä suomalaisista noin kuusi kymmenestä asuu kunnissa, joissa toimintamenot ovat alle 30 prosenttia ansiotuloista, vuonna 2030 enää kolme kymmenestä. Kuntien määrän merkittäväkään vähentäminen ei muuta tilannetta. Vastaavasti tällä hetkellä kuusi prosenttia väestöstä asuu erityisen haastavan talouden kunnissa, joissa toimintamenot ovat yli 40 prosenttia ansiotuloista. Mikäli kuntamäärä säilyisi nykyisellään vuoteen 2030, tuo luku kasvaisi 12 prosenttiin, 66 kunnan mallilla yhdeksään prosenttiin ja 18 kunnan mallilla se laskisi neljään prosenttiin.

Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamassa ja Pellervon taloustutkimuksen tekemässä tutkimuksessa on tarkasteltu väestörakenteen vaikutusta sekä kunnan alueen ansiotulojen kehitykseen että kuntien eri palveluiden menopaineiden kehitykseen. Ennusteet vuoden 2030 kuntien toimintamenoista ja veropohjasta perustuvat Tilastokeskuksen vuoden 2012 väestöennusteeseen.

Kunnan ansiotulojen kehitysarvio perustuu eläketulojen osalta yli 64-vuotiaaseen väestöön ja muiden ansiotulojen osalta 20-59-vuotiaaseen väestöön. Toimintamenojen kehitysarvio perustuu arvioon vanhustenhuollon, vanhusväestön ja muun väestön terveyden huollon, lastenhoidon, perusopetuksen ja muiden toimintamenojen kehityksestä. Kunkin menoerän ennuste perustuu vastaavan väestöennusteeseen.

Tutkimus liittyy Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamaan tutkimukseen Vahvat peruskunnat, jonka loppuraportti julkaistaan vuoden lopulla.

Lisätietoja:
Ekonomisti Janne Huovari, PTT, 040 164 8141, janne.huovari(at)ptt.fi
Toimitusjohtaja Pasi Holm, PTT, 050-374 7462, pasi.holm(at)ptt.fi

Jaa

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.