uutiset / 31.08.2022

Suomalaisen kuntajohtamisen kokonaisarvosana on 7 ½ – vuorovaikutustaidot ja tunneäly tärkeintä johtajalle

Suomen kuntajohtamisen kokonaisarvosana on valtuutettujen ja kuntajohtajien itsensä arvioimana seitsemän puoli (7 ½). Se on noussut tällä vuosituhannella plussan verran, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta. Suomen kuntien johtamisen kokonaisarvosanat mahtuvat koulunumeroiden 7–8 väliin. Suurin nousu tällä vuosituhannella on tapahtunut Kymenlaaksossa.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Kuntajohtajien kokonaisarvosana johtamisesta 2022 on 8 ½ ja valtuutettujen 7 ½. Puoluekannan mukaan kokonaisarvosanat vaihtelevat vuonna 2022 perussuomalaisten 7+ ja keskustan 8 välillä. 

Johtamisen plussia visio, strategia ja tosiasiatieto – miinuksia viestintä ja yhteistyö

Läpi 2000-luvun päättäjien ykköseksi nostama väittämä̈ on ollut: ”Kunnallamme on selkeästi määritelty visio ja strategia”. Vuoden 2022 muut kärkiasiat ovat kunnan hyvä selviytyminen kiristyneestä kuntataloudesta sekä tosiasiatieto päätöksenteon tukena.  

Kriittisimpiä tällä vuosituhannella on oltu väitteeseen ”Kuntamme viestintä on tehokasta ja tavoittaa halutut kohderyhmät”. Vuonna 2022 tyytymättömiä ollaan aikaisempien vuosien tapaan myös yhteistyöhön naapurikuntien ja läheisen valtion hallinnon kanssa. 

Toimintaympäristön hallinta tulevan kuntajohtamisen tärkein lähtökohta

Tulevan johtamisen kehittämisen keskiössä ovat ennen muuta seuraavat ”sisäpoliittiset” asiat: Työnjako poliittisen ohjauksen ja virkamiesjohdon välillä, yhteinen strategia kunnan eri toimielinten välillä, kunnan henkilöstöpolitiikka, kunnan palvelustrategia ja poliittisen ohjauksen vakaus. 

Tärkeimpinä pidetyt kunnan kehittämisen ja johtamisen lähtökohdat ovat: Toimintaympäristön ja sen muutosten hallinta, kuntatalouden kiristyminen, asukkaiden palvelutarpeet, työnantajamaineen ja henkilöstön saatavuus sekä strategian selkiyttäminen ja viestintä. 

Johtajan ominaisuudet – vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaidot, analyyttisyys ja tunneäly

Kolme tärkeintä tulevaisuuden kuntajohtajan ominaisuutta ovat: Vuorovaikutustaidot ja tunneäly, analyyttisyys ja ongelmaratkaisutaidot sekä kyky luoda kannustava ilmapiiri. Ylempään keskisarjaan kuuluvat oikeudenmukaisuus ja tasapainoisuus, uteliaisuus ja avoimuus uudelle sekä organisaation toimialaan liittyvä osaaminen. Sen sijaan painoarvoa ei ole halulla vaikuttaa, luovuudella, älykkyydellä, eikä aiemmalla johtamiskokemuksella. 

Koko tutkimuksen pääset lukemaan täältä.

Tutkimuksen toteutus. KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen kyselyn suoritti MPS-tutkimus. Tiedonkeruu toteutettiin internet-kyselynä huhti-toukokuun 2022 aikana. Kysely lähetettiin säätiön sähköpostiosoitteiden perusteella vähän yli 8000 valtuutetulle sekä kaupungin ja kunnanjohtajalle. Vastauksia kertyi yhteensä 1466 kpl. Vastaajista oli 1355 valtuutettua ja 111 kuntajohtajaa. Maakunnista Keski-Pohjanmaan (8 vastausta) ja puolueista Liike Nytin (7 vastausta) vastaajien määrä oli niin pieni, että ne eivät ole raportissa mukana omina ryhminään. 

Lisätietoja: Asiamies Antti Mykkänen, 0400-570087. 

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.