uutiset / 20.08.2022

Kuntapäättäjät näkevät valmiudet toteuttaa hyvinvointialueuudistusta heikkoina

Valtuutetuista ja kuntajohtajista yli puolet (51 %) arvioi, että kaupunkien ja kuntien valmiudet ryhtyä toteuttamaan hyvinvointiuudistusta ovat heikot. Tätä mieltä oli puolet (49 %) valtuutetuista ja kolme viidestä (61 %) kuntajohtajasta, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta. Kuntien valmiutta hyväksi ei arvioida merkittävässä määrin missään. Vähintään hyvänä valmiutta piti vain joka kuudes (17 %) valtuutettu ja vain joka kahdeskymmenes (5 %) kuntajohtaja.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Valtaosassa vastanneita maakuntia (12/17) vähintään puolet arvioi kuntien valmiudet toteuttaa uudistus heikoiksi. Plus-puolella heikoin lukema on Pohjois-Pohjanmaalla, jossa vain joka 17. päättäjä (6 %) arvioi toteutusmahdollisuudet hyviksi.

Arviot hyvinvointialueiden/maakuntien valmiuksista toteuttaa uudistusta ovat hieman myönteisemmät. Kuitenkin kaksi kolmesta (40 %) arvioi ne heikoiksi, joka neljäs (25 %) hyväksi ja joka kolmas (33 %) ei hyväksi eikä huonoksi. Ainoastaan Kymenlaaksossa puolet (50 %) päättäjistä pitää valmiuksia hyvinä.

”Merkille pantavaa on, että Etelä-Karjalassa, Pohjois-Karjalassa ja Päijät-Hämeessä, joissa soteuudistusta oli toteutettu jo aiemmin, päättäjien arviot nykyisen uudistuksen valmiustilaan olivat keskimääräistä kriittisempiä. Sen sijaan aiemmin haasteellisiksi katsotuissa Varsinais-Suomessa ja Etelä-Savossa päättäjien arviot toteutuksesta ovat selvästi keskiarvoa korkeammalla”, toteaa KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön asiamies Antti Mykkänen.

Enemmistö suurimpien hallituspuolueiden kuntapäättäjistä pitää kuntien valmiuksia toteuttaa hyvinvointialueuudistusta vähintään huonoina – perussuomalaisten valtuutetut uskovat vahvimmin toteutukseen

Keskustan kuntapäättäjistä kolme viidestä (59 %), vihreiden lähes kolme viidestä (57 %), SDP:n yli puolet (54 %) ja vasemmistoliiton joka toinen (50 %) pitää oman kuntansa valmiuksia lähteä toteuttamaan hyvinvointialueuudistusta vähintään huonoina. Perussuomalaisista kaksi viidestä (39 %) arvio kotikuntansa valmiudet neutraaleiksi, lähes joka kolmas (29 %) hyviksi ja sama määrä (31 %) huonoiksi.

Mykkänen toteaa, että ”todellinen yllätys on se, että hallituspuolueita edustavat valtuutetut ovat kriittisimpiä ja perussuomalaisten valtuutetut myönteisimpiä sekä kunta- että aluetason valmiuksiin toteuttaa uudistusta”.

Koko tutkimusosion pääset lukemaan täältä.

Tutkimuksen toteutus. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin internet-kyselynä huhti-toukokuun 2022 aikana. Kysely lähetettiin säätiön sähköpostiosoitteiden perusteella vähän yli 8000 valtuutetulle sekä kuntajohtajille. Vastauksia saatiin yhteensä 1466 kpl. Vastaajista oli 1355 valtuutettua ja 111 kuntajohtajaa. KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen suoritti MNS-tutkimus.

Lisätietoja: Asiamies Antti Mykkänen, 0400-570087.

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.