uutiset / 14.10.2014

Kunnat vapautettava valtion holhouksesta

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Suomen kunnat on vapautettava niin nopeasti kuin suinkin valtion ja ylhäältä holhotun palvelulaitoksen roolista. Yleistä etukäteissääntelyä, jossa kunnat velvoitetaan noudattamaan valtion viranomaisten ohjeita ja suunnitelmia, ei tarvita. Juuri siitä on nyt tärkeätä päästä eroon. Lue kirja täältä.

Kuntien velvollisuuksien määritteleminen valtion lainsäädännössä subjektiivisina etuina on siksi sekä oikeudellisesti että taloudellisesti väärin. Valtion päätöksentekijät sitoutukoot vastuuseen vain valtion puolesta.

Kuntien ajatteleminen hierarkkisesti valtion alaisiksi kahlitsee vapautta kaikkien vahingoksi. Lakimääräisyys on muutettava lakiin perustuvaksi valtuudeksi. Kunnalla tulee olla avoin valtakirja paikallisten olojen kaikinpuoliseen kehittämiseen.

Hyvän elämän kehykset ovat kunnan yleinen toimiala. Tästä kokonaisvastuussa olevan kunnan vastuualueita eivät siis enää olisi hallintosektorit tyyppiä opetustoimi, sosiaalitoimi tai liikuntatoimi. Sen sijaan kunnallispolitiikan sopivia vastuukokonaisuuksia ja erikoisjärjestelyjen aiheita voisivat olla vaikkapa yleinen järjestys, sosiaalinen turvallisuus, yhteisön tekninen toimintakyky, terve ja kaunis ympäristö ja kulttuurin kasvun edellytykset.

Kunnan on kyettävä määrittelemään, mitä paikkakunnalla tulisi tehdä, rakentaa, välttää, perustaa, ylläpitää, lakkauttaa ja yleensä saada aikaan, jotta asiat olisivat hyvin. Sen on kyettävä kokoamaan tarpeellinen yhteistoiminta, luomaan organisaatiot, koordinoimaan ja vetämään hankkeita, liittoutumaan toisten kuntien kanssa, myymaan ajatukset rahoittajille. Sen on pystyttävä huolehtimaan siitä, että yhdyskunta kehittyy siten kuin sen jäsenet toivovat.

Spontaanisti muotoutuva kunnan toimiala poikkeaisi nykyisestä. Suuremmilla kaupunkiseuduilla ja niiden lähituntumassa on helpompi turvautua avoimiin markkinoihin. Esimerkiksi terveydenhuollon ja erilaisten teknisten palvelujen samoin kuin kulttuurin ja vapaa-ajan laitosten osuus kunnan toiminnassa saattaa silloin supistua vähäiseksi. Syrjemmällä voidaan sitä vastoin joutua turvautumaan nykyistä enemmänkin kunnan yhteisiin voimiin.

Alueeltaan laaja laitoskunta jättää heitteille ihmisten lähimmän ympäristön pienet yksityiskohdat. Uutta lähiyhteisöjen itsenäistä kuntatasoa tarvitaan etenkin ympäristösyistä. Todellista viihtyvyyttä voidaan silloin parantaa omatoimisesti.

Lisätietoja: HT Erkki Mennola, 040-5015438

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiö julkaisee nettiversiona ajankohtaisen IDEA KUNNASTA –Polemia –sarjan kirjan. Se julkaistiin vuonna 1992 sarjan ensimmäisenä mielipidekirjana. Kirjaa ei ole ollut enää saatavilla. Nyt se on luettavissa netissä KAKSin sivuilla.
Antti Mykkänen, asiamies

 

Jaa

 

#Polemia

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.