uutiset / 16.11.2023

Käytöstä poistuvia sote-tiloja voitaisiin kehittää resurssiviisaasti edistäen samalla kuntien asukkaiden hyvinvointia

Monia kuntien omistamia rakennuksia on pois käytöstä tai vajaakäytöllä. Millaisia mahdollisuuksia sote-tilojen uudelleenkäyttö tuo esimerkiksi yritystoiminnalle, kansalais- ja kulttuuritoiminnan omaehtoiseen edistämiseen sekä ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen järjestämiseen? Tähän ja muihin kiinnostaviin kysymyksiin vastaavat Ira Verman ja Sosiaali- ja terveydenhuollon rakentamisen tutkimusryhmä SOTERAn tutkimustulokset.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Väestörakenteen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan muutokset vaikuttavat palveluiden tilantarpeeseen. Vajaakäytölle jäävä rakennuskanta voi toimia tilaresurssina, jonka kautta tuetaan kuntien elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä.

Useat olemassa olevat sosiaali- ja terveydenhuollon tilat ovat luonteeltaan hybriditiloja. Ne sisältävät työ- ja palvelutiloja, yhteiskäyttöisiä tiloja sekä asumista. Tilat soveltuvat hyvin esimerkiksi työ-, harrastus- ja majoitustiloiksi.

Kumppanuuksien kehittämistä ja mahdollisuuksia käyttää tiloja samanaikaisesti eri toimijoiden käyttötarkoituksiin tulee jatkossakin selvittää. Tilojen yhteiskäyttö on usein mahdollista ja ns. hybridikäytöllä tehostetaan paikallisten resurssien ja tilojen käyttöä, mikä voi edistää paikallista toimeliaisuutta ja verkottumista.

Tilojen laadulla on merkitystä käyttäjätyytyväisyyteen. Mahdollisten muutos- ja korjaustöiden lähtökohtana tulee olla käyttäjäystävällisyyden sekä tilojen käytönaikaisen joustavuuden lisääminen myös tulevia käyttötarkoituksia varten.

Tilojen mahdollisten käyttäjäryhmien määrää voidaan kasvattaa esteettömyyttä ja saavutettavuutta parantamalla. Käyttötarkoituksen muutokset voivat edellyttää myös esimerkiksi rakennuksen energia- ja paloturvallisuuden parantamista.

Hyvät jalankulkuyhteydet, julkinen liikenne ja paikoitusalueet rakennuksen välittömässä läheisyydessä lisäävät saavutettavuutta. Käytössä tai osittaisessa käytössä olevalla rakennuksella, joka sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien päässä, on parhaat edellytykset uusiokäyttöön.

Kunnissa on sote-kiinteistöjen lisäksi muita tyhjillään olevia tai vajaakäytössä olevia kiinteistöjä, kuten kouluja ja kunnantaloja. Paikallisia tilaresursseja ja niiden uusiokäyttömahdollisuuksia tulee tarkastella kokonaisuutena, ei pelkästään yksittäisen rakennuksen osalta.

Tilatehokkuuden rinnalla tulee tarkastella vajaakäytöllä olevien rakennuksien tehokasta hyödyntämistä, jotta tarpeettomalta uudisrakentamiselta vältytään. Yhteistyössä kunnan, paikallisten toimijoiden ja asukkaiden kanssa voidaan hyödyntää olemassa olevat resurssit elinvoimaisen toimintaympäristön ja hyvinvointia edistävän asuinympäristön luomiseksi.

Sote-tilojen käyttötarkoituksen muutos -webinaari 16.11.2023 klo 13.30 – 15.00

Webinaarin ohjelma ja rekisteröityminen löytyvät linkistä:

https://www.aalto.fi/fi/tapahtumat/sote-tilojen-kayttotarkoituksen-muutos-webinaari-16112023

Tietoa hankkeesta

Hanke on toteutettu Sosiaali- ja terveydenhuollon rakentamisen tutkimusryhmässä (SOTERA), Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksella. Hankkeeseen saatiin Kunnallisalan kehittämissäätiön apuraha. Raportissa hyödynnettiin arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin opiskelijoiden harjoitus- ja opinnäytetöitä. Töitä arkkitehtuurin laitoksella ohjasivat professori Laura Arpiainen, vanhempi yliopistonlehtori Antti Pirinen sekä senior scientist Ira Verma.

Lue koko loppuraportti sivuiltamme täältä.

Lisätiedot Ira Verma, ira.verma@aalto.fi

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.