uutiset / 08.12.2023

KAKS teki apurahapäätökset vuoden 2023 toisesta hausta

Kunnallisalan kehittämissäätiön vuoden 2023 toiseen hakuun tuli yhteensä 90 hakemusta. Rahoitusta myönnettiin kahdelle tutkimushankkeelle ja kahdeksaan väitöskirjatutkimukseen. Lisäksi apurahoja myönnettiin matkoihin ja pro graduihin.

Ensi vuoden ensimmäinen haku avautuu 1.1.2024 ja päättyy 29.2.2024. Päätökset ensimmäisestä hausta tehdään kesäkuussa 2024.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Kunnallisalan kehittämissäätiön apurahapäätökset 7.12.2023

HY Väestönmuutos ja kunnalliset perusopetuksen järjestämisen muodot tulevaisuudessa. Helsingin yliopisto, 60 000 euroa.

UEF Jalkautuvat psykiatriset sairaanhoitajat nuorten mielenterveyden tukena: toimintamallin monimenetelmällinen arviointitutkimus. Itä-Suomen yliopisto, 60 000 euroa.

Oppiminen poliittiseksi johtajaksi – valtuutettujen oppiminen valtuustokauden 2021–2025 aikana. HTM Tuuli Tarukannel, Tampereen yliopisto, yksivuotinen tutkija-apuraha, 20 000 euroa.

Peruskoulun oppilaiden oppiminen ja hyvinvointi kaupunkikoulujen eriytyneissä oppilasryhmissä: Painotetun ja yleisopetuksen luokat oppilaita ryhmittelemässä. KM Mari Siipola, Turun yliopisto, yksivuotinen tutkija-apuraha, 20 000 euroa.

Ikäihmisten sosiaalinen hyvinvointi hoivapolitiikan ja asumisympäristön näkökulmasta. TtM Satu Jokitulppo, Tampereen yliopisto, yksivuotinen tutkija-apuraha, 20 000 euroa.

Lapsen oikeus tukeen esi- ja perusopetuksessa. OTM Kreeta Pölönen, Itä-Suomen yliopisto, yksivuotinen tutkija-apuraha, 20 000 euroa.

Kotona asuvien ikääntyneiden sosiaalinen kuntoutus. TtM Pia Teräväinen, Tampereen yliopisto, yksivuotinen tutkija-apuraha, 20 000 euroa.

Lainsäätäjän harkintavallan rajat julkisia sosiaali- ja terveyspalveluita yksityistettäessä ja ulkoistettaessa. OTM Juho Mäki-Lohiluoma, Lapin yliopisto, yksivuotinen tutkija-apuraha, 20 000 euroa.

Vesiosuuskuntien merkitys ja mahdollisuudet Suomen vesihuollossa. DI Vesa Arvonen, Tampereen yliopisto, yksivuotinen tutkija-apuraha, 20 000 euroa.

Altruismi julkisjohtamisessa. YAMK Sanni Pöntinen, Tampereen yliopisto, tutkija-apuraha, 10 000 euroa.

Pollinators’ diversity and susceptibility to traffic pollution in Finland. Wendy Moa, pro gradu, 1 500 euroa.

Ravitsemusterveyden edistäminen kunnissa sote-uudistuksen jälkeen – kuntien ja hyvinvointialueiden kokemuksia yhteistyöstä, resursseista ja rooleista. Sofia Muinonen, pro gradu, 1 500 euroa.

Kohti paikallisia universalismeja? Tarkastelu kyläkoulun lakkautusprosessista ja kouluverkon muovautumisesta. Hanna Pullinen, pro gradu, 1 500 euroa.

Rikos- ja riita-asioiden sovittelun vuorovaikutustutkimus. Laura Sirén, pro gradu, 1 500 euroa.

Vapaaehtoinen ekologinen kompensaatio kaavoituksessa – lainopillinen ja empiirinen tutkimus kompensaation hyödyntämisestä kunnissa. Wilma Poutanen, pro gradu, 1 500 euroa.

Nordic Congress of Gerontology, Tukholma, Ruotsi, Tiina Soukiala, matka-apuraha 1350 euroa.

International Place Branding Conference (IPBA), Helsingborg, Ruotsi. Ulla Hakala, matka-apuraha 1160 euroa.

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.