uutiset / 12.06.2023

KAKS teki apurahapäätökset vuoden 2023 ensimmäisestä hausta

Kunnallisalan kehittämissäätiön vuoden 2023 ensimmäiseen hakuun tuli yhteensä 160 hakemusta. Rahoitusta myönnettiin kahdelle tutkimushankkeelle ja yhdeksään väitöskirjatutkimukseen. Lisäksi apurahoja myönnettiin matkoihin, pro graduihin ja julkaisuihin.

Toinen haku avautuu 1.7.2023 ja päättyy 31.8.2023. Päätökset toisesta hausta tehdään joulukuussa 2023.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Kunnallisalan kehittämissäätiön apurahapäätökset 8.6.2023

Kuntien muuttuva rooli työllisyys- ja elinkeinopalveluissa (KUMU), Itä-Suomen yliopisto, 69 000 euroa

Erityisopetus koettuna – nuorten kokemuksia, KT Marjatta Takala, Oulun yliopisto, yksivuotinen post doc-apuraha, 20 000 euroa

Kunta- ja aluehallinnon demokraattiset rakenteet, HTM Santeri Lajunen, Tampereen yliopisto, yksivuotinen tutkija-apuraha, 20 000 euroa

Varhaiskasvatuksen lääkitysturvallisuus – lääkehoidon osaamisen varmistaminen ja yhteistyö terveydenhuollon kanssa, TtM Eva Siitonen, Itä-Suomen yliopisto, yksivuotinen tutkija-apuraha, 20 000 euroa

Yleinen kirjasto tienhaarassa? Suomen yleisten kirjastojen toiminta ja tulevaisuus muuttuvassa toimintaympäristössä, FM Sirpa Länsivuori, Tampereen yliopisto, yksivuotinen tutkija-apuraha, 20 000 euroa

Digitaaliset terveysratkaisut edistämässä raskaana olevien ja synnyttäneiden naisten hyvinvointia, TtM Iina Ryhtä, Turun yliopisto, yksivuotinen tutkija-apuraha, 12 000 euroa

Asemakaavoituksen ja lainsäädännön vaikutus hulevesien hallintaan osana kaupunkikehitystä Suomessa, DI Minna Mäki-Asiala, Oulun yliopisto, yksivuotinen tutkija-apuraha, 20 000 euroa

Alue, aika ja metodologia: Pitkittäissuuntautuneen aluetutkimusmetodologian kehittäminen, HTM Ilari Koskinen, Tampereen yliopisto, yksivuotinen tutkija-apuraha, 20 000 euroa

Gerontologisen sosiaalityön suhdeperustainen käytäntö – tavoitteet ja toiminta, TM Tiina Soukiala, Helsingin yliopisto, yksivuotinen tutkija-apuraha, 20 000 euroa

Aktiivisen oppimisen ja itseohjatun oppimisen tukeminen peruskoulussa, KM Teija Paavilainen, Itä-Suomen yliopisto, yksivuotinen tutkija-apuraha, 20 000 euroa

Rajoista relationaalisuuteen – kuntien luottamushenkilöt päätöksentekijöinä, HTM Anni Kyösti, Tampereen yliopisto, yksivuotinen tutkija-apuraha, 10 000 euroa

16th International Family Nursing Conference (IFNC16), Dublin, Irlanti, Johanna Nyman, matka-apuraha, 1 445 euroa

Citizen Science Summer School, Zürich, Sveitsi, Tia Viskari, matka-apuraha, 875 euroa

The 39th European Group for Organizational Studies (EGOS) Colloquium 2023, University of Cagliari, Sardinia, Italy, Heta Leinonen, matka-apuraha, 2 000 euroa

ECER-konferenssi sekä vierailu Stirlingin yliopistossa, Teija Koskela, matka-apuraha, 1 825 euroa

Laki ja käytännöt – kunnallinen terveydenhuolto arktisessa ympäristössä, Sirpa Maukola-Juuso & työryhmä, julkaisuapuraha, 3 000 euroa

Colour design of new neighbourhoods, Saara Pyykkö, Aalto-yliopisto, julkaisuapuraha, 2 500 euroa

Etätyön fyysinen ja kognitiivinen ergonomia tietotyössä COVID-19-pandemian aikana, pro gradu, Katja Holm, Itä-Suomen yliopisto, 1 500 euroa

Kuntien kriisijohtaminen ja varautuminen laajamittaiseen maahantuloon – esimerkkinä Ukrainan pakolaiskriisi, pro gradu, Aino Kuusela, Tampereen yliopisto, 1 500 euroa

Asemakaavakartat osallisuuden välineenä – Joensuun, Kuopion ja Oulun kaupunkien vertailua, pro gradu, Elli Arvola, Itä-Suomen yliopisto, 1 500 euroa

Kehotietoisen työskentelyn merkitys lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden sijaistraumatisoitumisen ehkäisyssä – Tunnetartuntojen tunnistaminen ja niiltä suojautuminen, pro gradu, Petra Maikola, Tampereen yliopisto, 1 500 euroa

Pakkolunastus kuntien maapoliittisena oikeutena infrahankkeissa, pro gradu, Janne Virtanen, Tampereen yliopisto, 1 400 euroa

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.