uutiset / 01.02.2012

KAKS JAKOI ARJEN TURVAAJA -PALKINTOJA

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Tasavallan presidentti Tarja Halonen jakoi Kunnallisalan kehittämissäätiön ”Arjen turvaaja -palkinnot 2012” säätiön seminaarissa Helsingissä viime viikolla.

Arjen turvaaja -palkittavien määrä oli kolme.

Kriteerit olivat:

  1. Vähintään kymmenen vuoden työkokemus kuntien järjestämisvastuulla olevista tehtävistä ja seuraavilta toimialoilta: alue- ja yhdyskuntasuunnittelu, energia, hallinto, infrastruktuuri, kaavoitus, kiinteistö, kunnallistekniikka, palo- ja pelastustoimi, ympäristö.
  2. Poikkeuksellinen sitoutuminen ja omistautuminen työlle, joka voi ilmetä esim. hyvänä asiakaspalautteena, oman työyhteisön kehittämisenä tai yhteistyön aikaansaamisena.
  3. Jokeriperuste, joka on joku muu erityisen painava syy, jonka taustat kuvataan ja perustellaan ehdotuksessa.

Arjen turvaaja 2012 -palkinnon saajat:

1. Tapio Erkkilä, tekninen johtaja, Kannus

Erkkilä on tehnyt pitkän ja ansiokkaan uran, yli 35 vuotta, Kannuksen kaupungin palveluksessa. Hänen koko työurallaan on mittaa 42 vuotta. Työhistoriassaan hän on toiminut rakennusmestarina, työpäällikkönä ja vuodesta 2002 lähtien nykyisessä tehtävässään. Hän on toiminut useiden kunnan alueelle sijoittuneiden hankkeiden rakennuttamis- ja valvontatehtävissä. Hän istuu myös lukuisissa ihmisiä palvelevien yhtiöiden hallituksissa. Työssään Erkkilä on pyyteetön. Hän palvelee kaikkia tasapuolisesti, on sovitteleva ja on kaikkien helposti lähestyttävissä.

2. Tuula Lehtinen, henkilöstöpäällikkö, Naantali

Lehtinen on toiminut yli 20 vuotta henkilöstöpäällikkönä ja sivutoimisena eläkeasiamiehenä. Viimeiset kaksi vuotta hän on ollut myös kaupungin työsuojelupäällikkönä. Lehtinen on tehnyt uraa uurtavaa työtä henkilökunnan työhyvinvoinnin edistämiseksi. Hänen vahva kädenjälkensä näkyy työsuojelussa ja työterveydenhuollossa. Sairauspoissaolojen määrä on ollut pääsääntöisesti laskeva.

Naantali on Työterveyslaitoksen Kunta 10 -tutkimusprojektissa. Sen mukaan työilmapiiri ja johtamistapa on keskimäärin hyvä tai erittäin hyvä. Lehtinen on laittanut liikkeelle myös senioritiimin, joka edistää omalla työllään ikäohjelman toteutumista. Eläkkeelle siirtymisikä onkin noussut viime vuosina, ollen vuonna 2010 62 vuotta 6 kuukautta. Lehtinen on myös laittanut liikkeelle menestyneen hankkeen vaikeasti työllistettäville pitkäaikaistyöttömille. Elämänasenteeltaan Lehtistä pidetään positiivisena, olemukseltaan myös rempseänä. Hän onkin myös kysytty luennoitsija.

3. Ansa Komi, johtava turvallisuuskouluttaja, Lappeenranta

Komi on aktiivisella toiminnallaan ollut kehittämässä Etelä-Karjalan turvallisuuskoulutusta. Vuosittain 20 % alueen väestöstä saa ao. koulutuksen. Erityiskohdejoukkona ovat olleet päiväkotien ja koulujen henkilöstö sekä lapset. Komi on mm. vastannut 8.-luokkalaisille järjestettävästä Nou Hätä -kampanjasta maakunnassa.

Komi on osallistunut aktiivisesti valtakunnallisiin hankkeisiin ja työryhmiin. Hänen roolinsa oli ratkaiseva, kun neljälle Itä-Suomen alueen pelastusalueelle laadittiin yhteinen, joka talouteen jaettu turvallisuusopas. Komi on tuonut myös uusia lähestymistapoja perinteisesti miesvaltaiselle turvallisuusalalle. Hän on luonut erittäin hyvät ja luottamukselliset kumppanuussuhteet kaikkiin sidosryhmiin.

Vapaaehtoistyöllä on erittäin merkittävä osa monen kunnan palvelujen ja viihtyisyyden luomisessa. Arjen turvaaja -säännöt eivät mahdollista sellaisten henkilöiden palkitsemista, jotka eivät ole suoranaisesti työskentele kunnan tai sen omistaman organisaation palkkalistoilla tai järjestön palveluksessa. Myös näiden organisaatioiden ulkopuolella on merkittävää kansalaisaktiivisuutta. Tämän vuoksi tänä vuonna annetaan erityistunnustus laajaa yhteisöä palvelevasta kansalaistyöstä.

Kunniamaininta

Martti Savolainen, työttömyyseläkeläinen, Kuopio

Savolainen on paras mahdollinen esimerkki vapaaehtoistoimijasta, joka tuntee suurta vastuuta ympäristöstään. Tuhannet kuopiolaiset ovat saaneet ihastella hänen kunnostamaansa ja siistimäänsä Leväsen lampea. Savolainen on tehnyt viiden vuoden talkoon lammen pohjoisosan siistimisessä. Savolaisen aloitteesta on lähtenyt liikkeelle Kuopio tutuksi -tapahtuma. Siinä kaupunkilaiset etsivät valokuvattuja paikkoja ja rakennuksia kaupunkialueella. Savolainen toimii aktiivisesti myös vapaaehtoisessa pelastustoiminnassa, työttömien piirissä, diakoniatyössä ja lukuisissa urheilujärjestöissä. Henkilönä Savolainen on vaatimaton, kansakoulupohjalta vaativiin ammattitehtäviin kouluttautunut suurperheen poika.

Lisätietoja: Asiamies Antti Mykkänen, 0400-570087

 

Jaa

 

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.