uutiset / 10.09.2022

Elinolot kehittyvät myönteisesti lapsilla ja nuorilla, hyvätuloisilla, yrittäjillä ja lapsiperheillä – takapakkia viljelijöillä, huonotuloisilla ja maaseudulla asuvilla

Kuntapäättäjien enemmistön mielestä seuraavan kymmenen vuoden kuluessa elinolot omassa maakunnassa kehittyvät myönteiseen suuntaan lapsilla ja nuorilla, hyvätuloisilla, yrittäjillä sekä lapsiperheillä. Vajaa puolet päättäjistä uskoo myös kaupungissa asuvien elinolojen paranevan.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Sen sijaan huonompaan suuntaan elinolojen arvioidaan kehittyvän viljelijöillä, huonotuloisilla ja maaseudulla asuvilla. Lähes puolet päättäjistä ei myöskään usko eläkeläisten ja ikääntyneiden elinolojen myönteiseen kehitykseen. Kaksi viidestä uskoo työttömien elinolojen heikkenevän, joka neljäs uskoo parempaan ja joka kolmas ei usko muutokseen. Palkansaajien osalta kolmannes uskoo parempaan, reilu kolmannes nykytilan jatkumiseen ja vajaa kolmannes heikkenevään kehitykseen. Opiskelijoiden tulevaisuutta arvioidaan lähes samoin. Lähes joka toinen kuntapäättäjä arvioi, että sinkkujen elinoloissa ei tapahdu muutosta.

Kokoomuksen, keskustan ja ryhmän Muut valtuutetut arvioivat lapset ja nuoret elinolojen kehittymisen kärkeen. KD:n ja RKP:n valtuutetut arvioivat ykkösiksi yrittäjät. SDP:n, vasemmistoliiton, perussuomalaisten ja vihreiden valtuutetut nostivat hyvätuloiset elinolojen kehittymisen keulapaikalle. Sen sijaan RKP:n valtuutetuista vain kaksi viidestä uskoi hyvätuloisten elinolojen myönteiseen kehitykseen. Hyvätuloiset olivat arvioissa kolmen kärjessä viiden puolueen valtuutetuilla.

Kuuden puolueen valtuutetut arvioivat huonotuloiset listan hännille, loput toiseksi viimeiseksi. Viljelijöiden elinolojen kehitykseen uskoivat vähiten omalla listallaan kokoomuksen, perussuomalaisten, RKP:n ja ryhmän Muut valtuutetut. Puolueista SDP:n valtuutetuilla oli suurin arviohaarukka hyvätuloisten ja huonotuloisten välillä. Vastaavasti pienin haarukka on RKP:n valtuutetuilla yrittäjien ja viljelijöiden pärjäämisen välillä.

Tärkeä vertailukohta on arvio omien elinolojen muutoksen suunnasta. Kuntapäättäjistä kaksi viidestä uskoo elinolojensa paranevan tai säilyvän ennallaan. Joka viides arvelee niiden heikkenevän.

Lue koko tutkimusosio täältä.

Tutkimuksen toteutus. KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen suoritti MPS-tutkimus. Tiedonkeruu toteutettiin internet-kyselynä huhti-toukokuun 2022 aikana. Kysely lähetettiin säätiön sähköpostiosoitteiden perusteella vähän yli 8000 valtuutetulle sekä kuntajohtajalle. Vastauksia saatiin yhteensä 1466 kpl. Vastaajista 1355 oli valtuutettua ja 111 kuntajohtajaa. Vastaajien joukko oli edustava kaikkien taustamuuttujien osalta. Taustamuuttujana ei näy erillisenä maakuntaa (Keski-Pohjanmaa) eikä puoluetta (Liike Nyt), koska vastaajien määrä on alle kymmenen.

Lisätietoja: Asiamies Antti Mykkänen, 0400-57008.

Taulukko 1. Elinolojen kehittyminen omassa maakunnassa – kaikki vastanneet

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.