Pro gradu -työ / 28.12.2015

Kunnan itsehallinnollinen asema puitelain 9§:n mukaisessa arviointiryhmässä

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Tutkimuksen tavoitteena on luoda katsaus kunnalliseen itsehallintoon ja peilata sitä ajankohtaiseen kuntakeskusteluun kuntauudistuksen sekä puitelain kautta. Työn tavoitteena on toisaalta tutkin puitelain 9 §:n ja pykälän mukaisen arviointiryhmän vaikutusta kunnalliseen itsehallintoon. Toisaalta tavoitteena on selvittää, millainen on perustuslain kunnille antama suoja mahdollisessa pakkoliitos?tilanteessa (johon asianomainen puitelain 9 § antaa oikeutuksen) ja mitkä ovat kunnan keinot itsehallinnon perusteella selvitä kriisikuntatilanteesta, jotta mahdollinen pakkoyhdistyminen ei tulisi kysymykseen.

Rahoituksen saaja: Marko Helin
Tutkimuksen tyyppi: Pro gradu -työ
Tutkimuksen aihepiiri: Demokratia
Oppilaitos: Tampereen yliopisto