Pro gradu -työ / 28.12.2015

Kaavoituksen ja metsäsuunnittelun välinen vuorovaikutus – kaksi kaavoitustapausta Tampereella

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Olen gradussani kiinnostunut kaavoituksen ja metsäsuunnittelun välisestä yhteydestä suunnittelujärjestelminä sekä konkreettisesta vuorovaikutuksesta toimijoiden välillä. Minua kiinnostaa tämän hetkinen suunnittelukulttuuri ja se, millä tavalla kaavoituksen ja metsäsuunnittelun välistä vuorovaikutusta voitaisiin kehittää eri toimijoiden mielestä. Tutkimuskysymykset ; millä tavalla käytännön tasolla metsäsuunnittelun ja kaavoituksen suunnittelujärjestelmät ovat yhteydessä toisiinsa ; mikä merkitys erilaisilla asiantuntijuuksilla on suunnittelussa ; millaista on tiedonvaihto ja yhteistoiminta kaupungin hallintokuntien välillä ; minkälaisin edellytyksin metsäsuunnittelu ja kaavoitus voitaisiin integroida paremmin yhteen.

Rahoituksen saaja: Enni Leppälä
Tutkimuksen tyyppi: Pro gradu -työ
Tutkimuksen aihepiiri: Yhdyskunta ja ympäristö
Oppilaitos: Tampereen yliopisto