Syrjiikö digitalisointi ihmisiä sosiaalipalveluissa?

Kirjoittanut: Anna-Maija Pyykönen, Johanna Lammintakanen & Aini Pehkonen
Julkaisu: 24.05.2022

Sosiaalihuollossa sähköisten palvelujen kehittyminen on muuttanut olennaisesti työntekemisen tapoja. Sähköisiin palveluihin liittyy odotus nopeudesta ja tehokkuudesta, mut-ta myös pelkoa, huolenaiheita ja riskejä. Työntekijöille syntyy sähköisiä palveluja tarjoavassa ammatillisessa työssä tilantei-ta, jotka rakentuvat hyväksytyn ja ei hyväksytyn toimintata-van välille.

Millaisilla toimintatavoilla turvaamme sähköisissä palveluissa eettisesti kestävät ratkaisut sosiaalipalveluissa? Mistä teki-jöistä rakentuu eettisesti kestävä sosiaalityö digitalisoituvas-sa yhteiskunnassa? Miten varmistetaan se, ettei sosiaalipal-veluihin luoda syrjäyttäviä mekanismeja, jolloin yhdenvertai-suus ja palvelujen saatavuus vaarantuvat?

Lataa julkaisu

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.