Etelä-Pohjanmaa

[url=http://kaks.fi/sote-seuranta]Näytä kaikki maakunnat[/url]

26.2.2013

[b]Kuntauudistushankkeet[/b]

Etelä-Pohjanmaalla on käynnissä Seinäjoen, Jalasjärven ja Kurikan yhteinen kuntarakenneselvitys. Selvityshenkilönä toimii yhteiskuntamaantieteilijä, FL Janne Antikainen. Hänen tehtävänään on toimia selvitystyön koordinoijana ja ohjaajana, osallistua selvitystoimikunnan kokouksiin sekä toimia yhteyshenkilönä valtion hallintoon ja muihin asiakokonaisuuden edellyttämiin yhteystyötahoihin.
Selvitystyötä varten on perustettu viisi työryhmää. Alun perin mukaan selvitykseen ilmoittautui myös Kauhavan kaupunki, mutta se jättäytyi selvityksestä pois jo alkuvaiheessa.

Valtiovarainministeriö on myöntänyt em. kunnille esiselvitysavustusta yhteensä 40 000 euroa, kuitenkin enintään 70 %, esiselvityksen laatimisesta aiheutuviin kustannuksiin. Selvityksen tulee olla valmiina vuoden 2013 loppuun mennessä. Lisätietoja selvityksestä on löydettävissä ao. kuntien nettisivuilta.

Tällä hetkellä (helmikuu 2013) Etelä-Pohjanmaalla ei ole menossa muita kuntien yhdistymisselvityksiä.

[b]Sosiaali- ja terveysyhdistyshankkeet[/b]

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä Etelä-Pohjanmaalla selvittää laajapohjainen maakunnallinen työryhmä. Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus päätti tämän työryhmän asettamisesta kokouksessaan 21.1.2013 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen ehdotuksen pohjalta. Työryhmän tehtävänä on arvioida ja valmistella 30.4.2013 mennessä maakunnallisen sote-alueen muodostamiseen ratkaisua, joka pohjautuu sairaanhoitopiirin sote- työryhmän esityksiin lähipalveluista ja palvelualueisiin perustuvasta ajattelusta.

Työryhmässä ovat edustettuina sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kunnan-/kaupunginjohtajat (19) ja ko. jäsenkuntien nimeämänä kunnan-/kaupunginhallituksen tai -valtuuston puheenjohtaja (19), maakuntahallituksen puheenjohtajisto sekä maakuntavaltuuston puheenjohtaja (4), sairaanhoitopiirin nimeämät luottamushenkilöt ja viranhaltijat sekä liiton maakuntajohtaja ja hallintojohtaja. Työryhmän puheenjohtajaksi maakuntahallitus nimesi maakuntahallituksen puheenjohtaja Tapio Liinamaan ja sihteeriksi johtaja Anna-Kaisa Pusan JIK-kuntayhtymästä.

[b]Maakuntajohtajan katsaus[/b]

Eteläpohjalaisten kuntien tähän asti antamissa lausunnoissa kuntarakennelakiluonnoksesta on lähes poikkeuksetta nostettu esiin lakiesityksen kireä tai jopa mahdoton aikataulu. Mahdollisiin kuntaliitoksiin tulisi olla riittävästi aikaa, ja realistisena ajoituksena pidetäänkin yleisesti seuraavan kunnallisvaalikauden alkua (1.1.2017 lähtien). Monet kunnat esittävät kuntaliitosten vaihtoehdoksi mahdollisuutta yhteistyön syventämiseen (vrt. Kuntaliiton hallituksen 16.8.2012 yksimielisesti antama lausunto). Sote-rakenteen valtakunnallisten linjausten nähdään yhä olevan epäselviä ja hahmottumattomia, mikä osaltaan vaikeuttaa tulevia yhdistymisselvityksiä ja niitä koskevia neuvotteluita. Kaikkiaan kunnat korostavat vapaaehtoisuutta ja ”porkkanarahojen” suurta merkitystä kuntaliitoksissa. Myös lähidemokratian järjestämistavat nykyistä suuremmissa kunnissa huolettavat kuntapäättäjiä.

Etelä-Pohjanmaalla ollaan tällä hetkellä odottavassa tilassa hallitusohjelman linjaaman kuntauudistuksen suhteen. Monet yhteistyökaavailut on jätetty odottamaan hallituksen linjauksia, ja kunnat odottavat hämmentyneinä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Pakkoselvitykset tehtäneen VM:n virkamiestyöryhmän 2012 helmikuussa julkaiseman kuntakartan pohjalta. Osalla kunnista on halukkuutta etsiä selvityksiinsä myös muita aluevaihtoehtoja, mutta epäselvyyttä on siitä, millä perusteilla ministeriö myöntää poikkeuksia selvitysvelvollisuudesta. Suurin osa kunnista on selkeästi ilmaissut haluttomuutensa pakolla tehtäviin selvityksiin. Viime vuosina tapahtuneet kuntaliitokset ovat osoittaneet, että kuntien yhdistyminen vaatii onnistuakseen molemminpuolista luottamusta ja tahtoa. Nykytilanteessa on vaarana nimellisselvitysten tekeminen ja kuntien ajautuminen entistä vahvemmin omiin puolustusasemiinsa.

Kaikkiaan eteläpohjalaisessa kuntakentässä on tapahtunut monia liitoksia 2000-luvulla. Kymmenessä vuodessa maakunnan kuntien määrä on pudonnut kolmanneksella: 27 kunnasta 18:aan. Viimeksi vuoden 2013 alussa yhdistyivät Alavuden kaupunki ja Töysän kunta. Kuntarakenne on siis muuttunut muuhun maahan verrattuna selkeästi rivakampaa tahtia.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Asko Peltola, asko.peltola(at)etela-pohjanmaa.fi, puh. 0400 590 123.