Varsinais-Suomi

[url=http://kaks.fi/sote-seuranta]Näytä kaikki maakunnat[/url]

22.3.2013

[list]
[*]Maakunnassa ei ole tällä hetkellä (2/2013) käynnissä olevia kuntien yhdistymisselvityksiä.
[*]Auran ja Pöytyän kunnat ovat aiemmin neuvotelleet kuntaliitoksesta. Valtakunnallisen kuntauudistuksen vuoksi
[*]Maakunnassa ei ole tällä hetkellä (2/2013) käynnissä olevia sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamishankkeita. Kunnat odottavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvityksen tuloksia ja jatkolinjauksia.
[/list]

[b]Maakuntajohtajan katsaus[/b]

Kuntauudistus ja sen eri osauudistukset ovat varsinaissuomalaisten kuntien kannalta varsin epäselvässä vaiheessa. Varsinais-Suomessa kunnat ovat odottavalla kannalla uudistuksen etenemisestä, ja erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta odotetaan pikaista linjausta. Maakunnassa käydyn keskustelun perusteella on ilmeistä, että maakunnan kuntien näkemykset kuntarakenteen kehittämisestä poikkeavat merkittävästi toisistaan.

Varsinais-Suomen liitto järjesti 7.2.2013 alueensa kunnille tilaisuuden keskustella kuntarakennelakilausuntoluonnoksesta. Kunnat kertoivat tilaisuudessa näkökulmiaan kuntarakennelakiluonnoksen sisällöstä. Esiin nostettiin mm. tarve kuntien välisen yhteistyön selvittämiselle yhdistymisselvitysten ohella, lakiehdotuksen vaihtoehdottomuus sekä kriisikuntien pakkoliitosten ongelmallisuus naapurikuntien kannalta. Kunnat toivat esiin myös hyvin toimivan nykyisen kuntien välisen yhteistyön ja huolen olemassa olevien yhteistyömuotojen jatkosta. Keskeisenä kysymyksenä esiin nousi kuntarakenneuudistuksen aikataulu, jota pidetään liian kireänä. Kuntien edustajat nostivat esiin mm. kuntalaisten kuulemisen tarpeen.

Kunnat toivat keskustelussa esiin myös vahvasti esiin sen, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen aikataulu, sisältö ja eteneminen tulee olla selvillä ennen kuin yhdistymisselvitysalueita voidaan tarkoituksenmukaisesti muodostaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen ja kuntarakenneuudistuksen väestöpohjatavoitteiden erilaisuutta korostettiin puheenvuoroissa. Lisäksi kunnat toivat esiin tavoitteen toiminnallisten kokonaisuuksien muodostamisesta väestöpohjatavoitteen sijasta. Kuntarakennelakia koskevat lausunnot annetaan 7.3.2013 mennessä.

Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti puolestaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta kuulemis- ja keskustelutilaisuuden Turussa 11.2.2013. Kunnat toivat puheenvuoroissaan esiin järjestämis- ja tuottamisvastuun välistä problematiikkaa, nykyisten yhteistyömuotojen purkamisen ongelmallisuutta sekä epätietoisuutta siitä, mitä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä 20 000 asukkaan kunta voisi jatkossa hoitaa. Lisäksi keskusteltiin ns. aluesairaalapohjaisesta perusterveydenhuollon mallista ja tuotiin esiin huoli erikoissairaanhoidon pirstaloitumisesta.

Varsinais-Suomessa, kuten varmasti koko Suomessa yleensäkin, kunnat odottavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tuloksia, selvitysmiesten ehdotusta ja jatkossa vahvaa poliittista linjausta uudistuksen etenemisestä. Linjausta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen jatkosta voidaan maakunnassa pitää kriittisenä optimaalisten kuntien yhdistymisselvitysalueiden muodostamiseksi ja koko kuntarakenneuudistuksen etenemiseksi. On odotettavaa, että selvitysalueiden muodostaminen vie aikaa. Haasteena yhdistymisselvityksissä tulee jatkossa olemaan kuntien riittävä sitoutuminen kuntien välisiin yhdistymisselvityksiin onnistuneen lopputuloksen takaamiseksi.

Maakuntajohtaja
Juho Savo
puh. 0400 485 333
etunimi.sukunim(at)varsinais-suomi.fi