uutiset / 18.06.2012

Vaasan yliopisto: Kuntien sijoitusvarallisuus syyniin

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Kunnallisalan kehittämissäätiön hallitus myönsi kokouksessaan 17:lle kuntatutkijalle apurahan. Samalla säätiö päätti rahoittaa kolmea tutkimushanketta. Yhteensä jaettu summa oli 375 800 euroa.

– Professori Timo Rothoviuksen tutkimusryhmä Vaasan yliopistossa alkaa tutkia, paljonko suomalaisilla kunnilla on sijoitusvarallisuutta, mistä se koostuu ja miten sen hallinnointi on järjestetty.

Säätiölle tuli hakemuksia yhteensä 130 (tutkimushankkeet 35, väitöskirjatyöt 42, post doc – työt 10, julkaisu- ja matka-apurahat 15 sekä lisensiaatin- ja pro gradutyöt 28).

Kunnallisalan kehittämissäätiön päätökset 15.6.2012:

 • Vaasan yliopisto, Laskentatoimen ja rahoituksen laitos, ”Kunnan sijoitusvarallisuus ja sen menestyksekäs hallinta” – tutkimushanke, 50 000 euroa
 • Helsingin yliopisto, Ruralia instituutti, Mikkeli, ”Osuustoiminnalliset palvelumallit – OPAMA” – tutkimushanke, 100 000 euroa
 • Turun yliopisto, Eduskuntatutkimuksen keskus, ”Mistä kuntavaalikamppailussa puhuttiin? Mediajulkisuuden agenda vuoden 2012 kuntavaaleissa” – tutkimushanke, 49 000 euroa
 • VTM Elina Renko, Helsingin yliopisto, ”Asennoituminen alkoholinkäytön puheeksiottoon sosiaalityössä – asiakkaan ja ammattilaisen näkökulma” – väitöskirjatyö, yksivuotinen tutkija-apuraha 20 000 euroa
 • DI Ossi Heino, Tampereen teknillinen yliopisto, ”Vesihuollon hintapolitiikka” – väitöskirjatyö, kaksivuotinen tutkija-apuraha 40 000 euroa
 • HTL Anne Kujala, Vaasan yliopisto, ”Terveydenhuollon esimiesten ammattijohtamisvalmiudet ja niiden mittaaminen audiovisuaalisella kehyskertomuksella” – väitöskirjatyö, tutkija-apuraha 8 000 euroa
 • HM Anu Kurkinen-Supperi, Tampereen yliopisto, ”Kunnanjohtajan johtajasopimus – keppi, porkkana vai jotakin muuta?” – väitöskirjatyö, yksivuotinen tutkija-apuraha 20 000 euroa
 • KTM Katri Nykänen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, ”Systemaattisen verkostotyöskentelyn mahdollistaminen sosiaali- ja terveysalalla” – väitöskirjatyö, yksivuotinen tutkija-apuraha 20 000 euroa
 • TtT Tarja Välimäki, Itä-Suomen yliopisto, ”Omaishoitajien elämänlaatu Alzheimerin tautia sairastavan henkilön kotihoidossa” – post doc työ, tutkija-apuraha 20 000 euroa
 • TkL Sari Hirvonen-Kantola, Oulun yliopisto, ”Maankäytön suunnittelun ja proaktiivisen elinkeinopolitiikan yhteistyön toimivuus” – post doc työ, tutkija-apuraha 20 000 euroa
 • UKK – instituutti, Tampere, julkaisuapuraha: FeetEnergy –animaatiovideo yläkoululaisten terveystiedon opetuksen tueksi, 5 000 euroa
 • YTM Alisa Puustinen, Itä-Suomen yliopisto, matka-apuraha: University of Essex, Summer School in Social Science Data Analysis 9.6.-3.8.2012, 3 500 euroa
 • Lehtori Lotta-Maria Sinervo, Tampereen yliopisto, matka-apuraha: 7th International Conference on Accounting, Auditing and Management in Public Sector Reform, 4.-6.9.2012 Milano, Italia, 1 500 euroa
 • Kansanedustaja Harri Jaskari, matka-apuraha: Väitöskirjatyöhön liittyvät opintomatkat: vuonna 2013 Kalifornia, USA, vuonna 2013 Zürich, Sveitsi ja vuonna 2014 Singapore, 5 000 euroa
 • YTM Saija Kujansuu, Tampereen yliopisto, ”Lastensuojelulain kuntavelvoitteiden toteutuminen Pirkanmaalla” – lisensiaatintyö, Suomen Kunnallisliiton rahaston apuraha 4 000 euroa
 • YTK Piia Lönnberg, Tampereen yliopisto, ”Yksinelävien miesten kertomuksia köyhyydestä ja sosiaalipalveluista” pro gradu – työ, Suomen Kunnallisliiton rahaston apuraha 1 300 euroa
 • YTK Toni Auvinen, Itä-Suomen yliopisto, ”Paras –hankkeesta kuntauudistukseen 2005-2012, yhteiskuntapolitiikan vai puoluepolitiikan ehdoilla” pro gradu –työ, Artturi Hiidenheimon rahaston apuraha 1 500 euroa.
 • KTK Pipsa Kuure, Jyväskylän yliopisto, ”Talous- ja henkilöstöhallinnon uudelleenorganisoitumisvaihtoehtojen arviointi ja taustatekijät – case Kainuun maakuntakuntayhtymä” pro gradu –työ, Suomen Kunnallisliiton rahaston apuraha 1 200 euroa
 • HTK Anita Paavola, Tampereen yliopisto, ”Kuntaliitoksen yhdistymissopimuksen oikeudellinen sitovuus” pro gradu –työ, Suomen Kunnallisliiton rahaston apuraha 1 500 euroa
 • HK Terttu Lehtinen, Tampereen yliopisto, ”Henkilökohtainen vapaus kunnallisessa vanhustenhuollon laitoksessa” pro gradu –työ, Hallintososionomien rahastosta Terttu Lehtiselle 1 500 euroa.
 • Hallintotieteen yo. Anni Kyösti, Tampereen yliopisto, ”Kuntaidentiteetti muutoksessa” pro gradu -työ Mikko Jokelan rahaston apuraha 1 500 euroa.
 • Hallintotieteen yo. Marjo Salo, Tampereen yliopisto, ”Kuntakapina – taustat, tavoitteet ja tulkinnat” pro gradu –työ, Jalo Lahdensuon rahaston apuraha 1 300 euroa

Lisätietoja:
tutkimusasiamies Veli Pelkonen, p. 0400 – 815 527

 

Jaa

 

#Apurahat #tutkimus

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.