uutiset / 15.01.2022

Usko hyvään hoitoon on vähentynyt vuodesta 2015

Suomalaisten arviot hyvästä hoidosta ovat hieman laskeneet kaikkien terveyspalvelujen tarjoajien osalta vuodesta 2015, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta. Eniten tiputusta hyvän hoidon arvioissa kohdentuu kunnallisiin terveyskeskuksiin (-12 prosenttiyksikköä). Yksityisissä terveyskeskuksissa vastaava lasku on kahdeksan, yksityisissä sairaaloissa kuusi ja julkisissa sairaaloihin neljä prosenttiyksikköä.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Noin puolet suomalaisista katsoo, että hyvää hoitoa saa kaikkialla, erityisesti siellä, missä itse terveyspalveluja käyttää, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta. Eroja palvelujen tarjoajien välille syntyy, kun ihmiset arvioivat muita, kuin itse käyttämiään palveluita.

Kansalaiset antavat hieman enemmän hyviä mainintoja julkisten sairaaloiden (59 %) ja yksityisten terveysasemien (54 %) kuin kunnallisten terveyskeskusten (49 %) ja yksityisten sairaaloiden (48 %) tarjoamaan hoitoon.

Julkisia palveluja itse käyttävistä kolme viidestä arvioi hyvässä palvelussa kärkeen julkiset sairaalat ja terveyskeskukset. Yksityisten terveyskeskusten ja sairaaloiden hoidon heistä arvioi hyväksi vain kaksi viidestä.

Vastaavasti yksityisiä palveluja käyttävistä lähes kolme neljästä korostaa yksityisten terveyskeskusten hyvää hoitoa ja vain yksi kolmesta julkisen vastaavan. Sen sijaan julkisten ja yksityisten sairaaloiden hoidon hyvyydessä he eivät näe eroja.

Mikäli yksityistä ja kunnallista verrataan toisiinsa, niin yksityisiä palveluja ensisijaisesti käyttäneet ovat hieman tyytyväisempiä kuin kunnallisia palveluita käyttäneet.

Vähintään melko tyytyväisiä yksityisiin terveyspalveluihin on yhdeksän kymmenestä (93 %), työnantajien tarjoamiin yksityisiin palveluihin neljä viidestä (82 %) ja kunnallisiin terveyspalveluihin kolme neljästä (76 %) ao. palvelujen ensisijaisesta käyttäjästä.

Tuloksia tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon se, että arvioitsijat ovat rakenteellisesti erilaisia. Kunnallisia palveluita käyttävät etenkin eläkeläiset ja ikääntyneet. Yksityisiä palveluita työelämässä mukana olevat palkansaajat.

Erittäin tyytyväisten määrä sekä julkisiin että yksityisiin terveyspalveluihin on vähentynyt vuodesta 2015. Merkillepantavaa tuloksissa on kuitenkin se, että avoimen tyytymättömiä saa hakea suurennuslasin kanssa.

 

Tutkimuksen taustatiedot. KAKS- Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy.Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 26.11-1.12.2021. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1.014. Vastaajat edustavat maamme 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätietoja: Asiamies Antti Mykkänen, 0400-570087.

Koko tutkimusosion pääset lukemaan täältä.

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.